1% w 2005 r.

W 2005 r. z wpłat 1% Fundacja pozyskała łącznie 90.561,54 zł. Wpłaciło nam ponad 830 osób. Wszystkie pozyskane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie działań realizujących cele statutowe Fundacji: poradnictwa prawnego dla kobiet w ciąży i matek małych dzieci, publikacji materiałów edukacyjnych dla kobiet w ciąży (ulotka z cyklu „Wiesz, więc wybierasz – decyduj o swoim porodzie. Nacięcie krocza – czy możesz tego uniknąć?”) i dla położnych (broszurka „Nacięcie krocza – konieczność czy rutyna?”) oraz organizacji i prowadzenia cyklicznych Dni Otwartych, dających kobietom w ciąży i matkom małych dzieci szansę na bezpłatną edukację i poradnictwo. Serdecznie dziękujemy osobom, które przekazały nam 1% podatku za 2004 rok.

Czytaj także: