1% w 2006 r.

W trakcie 2006 roku wpłaciliście nam Państwo w formie darowizn i odpisów 1% kwotę 73.069,81 zł. Wszystkie pozyskane środki przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych Fundacji. Fundusze pozyskane z darowizn i wpłat 1% podatku stanowią istotne wsparcie działalności Fundacji. Pozwalają nam one kontynuować i rozwijać realizowane programy, by poprzez przemyślane, długofalowe działania skutecznie wpływać na poprawę opieki okołoporodowej w Polsce. Serdecznie dziękujemy osobom, które przekazały Fundacji Rodzić po Ludzku 1% z podatku dochodowego za 2005 rok oraz wszystkim, którzy w rozmaity sposób starają się wspierać działalność naszej Fundacji.


Czytaj także: