1% w 2007 r.

W 2007 roku wpłaciliście nam Państwo w formie darowizn i odpisów 1% kwotę 54 045,08 PLN.

Wszystkie pozyskane środki wsparły nasze działania statutowe. W zeszłym roku minęła 10 rocznica działalności naszej Fundacji. Przez ostatnią dekadę przeszliśmy długą drogę. Bardzo wiele się zmieniło. Dzięki naszym działaniom kobiety stały się bardziej świadomymi uczestniczkami porodu: wiedzą, czego mogą oczekiwać od personelu szpitalnego, są bardziej świadome swoich potrzeb, i śmielej je wyrażają. Niestety wiele jeszcze mamy do zrobienia, nie wszędzie rodzące spotykają się z przyjazną atmosferą, wciąż brakuje szacunku dla ich uczuć, ich bólu. Nadal kobiety nie otrzymują pełnej informacji o przebiegu porodu, często ich intymność jest naruszana, czują się pozostawione samym sobie, zwłaszcza w pierwszych dniach z dzieckiem.
Najważniejszym działaniem w 2006 r. była 4-ta edycja akcji ?Rodzić po ludzku?. Przeszło 40 000 kobiet wypełniło naszą ankietę, oceniając nie tylko zaplecze techniczne szpitali ale przede wszystkim nastawienie personelu do rodzącej, przestrzeganie praw pacjenta, opiekę nad mama i dzieckiem. Zostało ocenionych 413 szpitali, wyniki opublikowałyśmy na przeszło 300 stronach drukowanej wersji ?Przewodnika po szpitalach położniczych? oraz umieściłyśmy je na naszej stronie internetowej, tak aby każda kobieta mogła wybrać świadomie szpital, w którym chce urodzić dziecko. Nagrody zostały przyznane 12 szpitalom i jednej izbie porodowej, ponadto wyróżniono 11 placówek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy popierają naszą misję i wspierają Fundację poprzez wpłaty finansowe, bez których większość naszych działań nie mogłaby się odbyć.


Czytaj także: