1% w 2008 r.

>W roku 2008 z odpisów podatkowych 1% Fundacja otrzymała łącznie: 57 302,00 zł.

Wszystkie pozyskane środki przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych Fundacji. Fundusze pozyskane z darowizn i wpłat 1% podatku stanowią istotne wsparcie działalności Fundacji. Pozwalają nam kontynuować i rozwijać realizowane programy, by poprzez przemyślane, długofalowe działania skutecznie wpływać na poprawę opieki okołoporodowej w Polsce.
W 2008 r. wydane zostały kolejne publikacje, w tym między innymi ulotki edukacyjne dla kobiet, z cyklu ?Wiesz, więc wybierasz, decyduj o swoim porodzie”. Podjęłyśmy w kampanii medialnej problem rutynowego stosowania nacięcia krocza podczas porodu, walcząc o kolejny aspekt przestrzegania praw pacjenta i zwiększając świadomość opinii publicznej oraz personelu medycznego w tym zakresie. Przez cały rok prowadzony był dyżur porad prawnych oraz psychologicznych i położniczych. To tylko niektóre z naszych działań. Pełne sprawozdanie z działalności Fundacji znajduje się tutaj.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wspierają działalność Fundacji Rodzić po Ludzku przekazując 1% z podatku dochodowego.


Czytaj także: