1% w 2009 r.

W roku 2009 z odpisów podatkowych 1% Fundacja otrzymała łącznie: 61 148,79 zł.
Wszystkie pozyskane środki wsparły działania statutowe Fundacji. Dzięki darowiznom i wpłatom 1% podatku możliwe jest stałe wpływanie na kształt opieki okołoporodowej w Polsce. Fundacja na bieżąco monitoruje warunki w placówkach położniczych oraz uregulowania prawne i ich przestrzeganie w odniesieniu do kobiet w ciąży i matek małych dzieci. Analizujemy kwestie odpowiedzialności władz samorządowych za realizację praw kobiet do szczególnej opieki w okresie ciąży i porodu. Propagujemy najnowszą wiedzę na temat różnych aspektów okresu okołoporodowego, zarówno wśród kobiet, jak i personelu medycznego. To tylko ogólny zarys naszych działań. Pełne sprawozdanie z działalności Fundacji znajduje się tutaj.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poprzez wpłaty finansowe i inne działania popierają naszą misję i umożliwiają realizację podejmowanych przez Fundację projektów.

Czytaj także: