1 % W 2015 R.

Otrzymane w 2015 roku wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego wyniosły łącznie 31.420,30 pln. Zostały one w całości przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia i rozwój portalu www.GdzieRodzic.info.


Czytaj także: