Rejestracja w szpitalu

Poznań

Apel do Prezydenta Poznania

Likwidacja łóżek na Oddziale Patologii

Wysłałyśmy pismo do Prezydenta Poznania. To jest nasza odpowiedź na apel lekarek/lekarzy i położnych z Oddziału Patologii Ciąży Szpitala im. Franciszka Raszei w Poznaniu. Dzieje się to w związku z decyzją o likwidacji 19 łóżek na Oddziale Patologii i przeznaczeniu ich na Oddział Chirurgiczny leczący rany przewlekłe i powikłania naczyniowe cukrzycy.

W apelu personelu medycznego czytamy, że „kobiety w ciąży leczone dotychczas na dostosowanym do ich potrzeb, oddzielonym od oddziału ginekologii, 19-łóżkowym oddziale, będą hospitalizowane w zamian na oddziale ginekologicznym i położniczym. Na ich hospitalizacje przeznaczono 8 łóżek”.

Obawy personelu medycznego

Co w związku z tym teraz według lekarek/lekarzy i położnych będzie?
  • Kobiety z oddziału patologii będą miały bezpośredni kontakt z kobietami po porodzie, po leczeniu ginekologicznym oraz po poronieniach.
  • Pododdział zostanie stworzony kosztem łóżek Oddziału Ginekologicznego i Położniczego.

Istotnym faktem jest to, że przed tą zmianą pacjentki w początkowej fazie porodu były kierowane na Oddział Patologii. Tam w spokoju i bez pośpiechu mogły przebywać, nie zajmując sal porodowych.

Tym samym miały większą szansę na w pełni fizjologiczny poród bez konieczności medykalizacji przyspieszającej poród. Teraz taka możliwość bez wątpienia będzie bardzo ograniczona z uwagi na zmniejszenie liczby łóżek.

Jak kobiety oceniają Szpital

Szpital Miejski im. F. Raszei na dziś zajmuje 1. miejsce w Rankingu Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku, jako najlepsza placówka lecznicza w Poznaniu.z Co więcej: to jeden z trzech najwyżej ocenianych szpitali w województwie wielkopolskim w Rankingu za 2022 r.2022. Bez wątpienia jest o co walczyć!

Wspierajcie działania Fundacji Rodzić po Ludzku: https://rodzicpoludzku.pl/wspieraj-nas/ Dziękujemy!


Czytaj także: