Ciechanów – działamy na rzecz pełnej dostępności porodów rodzinnych

Ciechanów

Ciechanów – działamy na rzecz pełnej dostępności porodów rodzinnych

Specjalistyczny Szpital Wojewódzkim w Ciechanowie został wysoko oceniony w rankingu „Głos matek” Fundacji w 2021 r. i wyróżniony srebrnym odznaczeniem za wspieranie kontaktu „skóra do skóry” po porodzie w rankingu „Maluchy na Brzuchy” w 2021 r. Podejmujemy interwencję w sprawie pełnej dostępności porodów rodzinnych – od rozpoczęcia akcji porodowej – w Szpitalu  w Ciechanowie.

Poniżej fragment pisma Fundacji do Dyrektora szpitala:

Na stronie internetowej Szpitala widnieje komunikat, wg którego „osoba towarzysząca, zostanie zaproszona na Trakt Porodowy w momencie rozpoczęcia porodu”. Niestety do Fundacji wpływają zgłoszenia od kobiet, które przedstawiają swoje doświadczenia w sposób niepokrywający się z powyższym zapewnieniem. Pacjentki wspominają, iż w praktyce czeka się do ostatniego momentu w porodzie i ojciec dziecka zostaje poproszony dosłownie kilka minut pojawieniem się dziecka na świecie, co oznacza, że osoba towarzysząca nie przebywa z rodzącą od początku akcji porodowej, lecz dopiero od II okresu porodu.

Fundacja uzyskała także informacje od kobiety, która dzwoniła do Szpitala w dniu 24 kwietnia br., iż kobieta w momencie przybycia na Izbę Przyjęć jest kierowana na KTG, i jeżeli z „zapisu wyjdzie, że skurcze są regularne i o odpowiedniej długości, wtedy proszą męża/partnera na salę porodową. Jeśli skurcze nie są regularne, wtedy pacjentka zostaje sama do momentu, aż skurcze staną się regularne. Mąż/partner czeka na zewnątrz.”

Stan niepewności co do możliwości towarzyszenia w porodzie rodzinnym potęguje stres u kobiety oczekującej na narodziny dziecka, dodatkowo fakt, że osoba bliska czeka pod szpitalem, gdy rodząca musi w samotności osiągnąć określony centymetr rozwarcia wpływa niekorzystnie na samą akcję porodową Wskazany powyżej art. 21 u.p.p. nie wprowadza żadnych uwarunkowań czasowych, a ograniczenie prawa do obecności osoby bliskiej od wyznaczonego centymetra rozwarcia stanowi w opinii Fundacji naruszenie praw pacjentek.


Czytaj także: