Ranking Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku

Ranking Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku

Jednym z działań Fundacji Rodzić po Ludzku na rzecz poprawy opieki okołoporodowej w Polsce jest Ranking Szpitali dostępny na portalu gdzierodzic.info. Ranking oparty jest na wynikach ankiet „Głos Matek” wypełnianych przez kobiety po porodzie. Dlatego to projekt unikatowy na skalę światową, który codziennie pomaga wielu kobietom świadomie wybrać miejsce porodu.

Początki

Ranking Szpitali Rodzić po Ludzku ma długą historię. Już pierwsze akcje społeczne pod hasłem „Rodzić po ludzku” w latach 1994 i 1995 miały między innymi na celu opracowanie przewodnika po polskich porodówkach. Przewodnik pomagał kobietom w wyborze najlepszego miejsca narodzin ich dziecka. Wskazywał szpitale, które świadczą opiekę z poszanowaniem praw rodzących i ich dzieci. Kobiety miały możliwość przekazania swoich historii porodowych w postaci listów. Dodatkowo powstała również specjalna ankieta do wypełnienia po porodzie. Następnym krokiem było stworzenie narzędzia, które daje możliwość oceny szpitala na portalu gdzierodzic.info.

O Rankingu Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku

Od 2019 roku dostępna jest obecna wersja portalu gdzierodzic.info, która stanowi bazę szpitali, położnych, szkół rodzenia, a także przystępnych artykułów edukacyjnych. Baza umożliwia wyszukanie szpitala w konkretnym mieście lub województwie i uwzględnia bardziej szczegółowe kryteria wyszukiwania. Możliwe jest również wyświetlenie szpitali z całej Polski według pozycji w rankingu, wtedy należy pozostawić pole wyszukiwania puste i kliknąć przycisk znajdź szpital”.

W Rankingu Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku uwzględniane są szpitale z bazy, które mają zebrane przynajmniej 30 ankiet, wypełnionych przez kobiety, które urodziły w bieżącym roku oraz w ciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych. Ponieważ wyniki kolejnych wypełnionych ankiet są doliczane do wyników szpitali co 24 h, Ranking jest dynamicznie aktualizowany.

Punktacja

Punktacja szpitala jest wyliczana zgodnie z metodologią opracowaną przez Zespół Fundacji i specjalistów w zakresie: opieki okołoporodowej, socjologii, psychologii, prawa, badań rynkowych i informatyki. Punkty są przydzielane na podstawie odpowiedzi kobiet na temat opieki w danym szpitalu udzielonych za pomocą ankiety Głos matek” w 10 obszarach:

 

 1. Realizacja planu porodu
 2. Swoboda rodzenia
 3. Kontakt z dzieckiem po narodzinach
 4. Opieka podczas cięcia cesarskiego
 5. Pomoc w opiece nad dzieckiem
 6. Wsparcie w karmieniu piersią
 7. Realizacja praw pacjenta
 8. Warunki w szpitalu
 9. Ocena postawy personelu
 10. Zadowolenie z opieki

 

W każdym z obszarów szpital może uzyskać od 0 do 100%. Należy podkreślić, że poszczególnym odpowiedziom z ankiety w ramach obszarów opieki przyporządkowano zróżnicowaną wagę. Pytania zawarte w ankiecie w różnym stopniu pozwalają na odzwierciedlenie poszanowania praw rodzących i jakości opieki. Ponadto, w obliczeniach uwzględnione są także odpowiedzi na pytania dotyczące subiektywnych odczuć kobiet i doświadczenia opieki. Szczegóły metodologii rankingu są dostępne na portalu gdzierodzic.info w zakładce każdego szpitala, który uzyskał wystarczającą liczbę ankiet oraz w artykule https://gdzierodzic.info/metodologia-rankingu/

Cele Rankingu Szpitali

Ranking służy zaprezentowaniu dokonywanej przez kobiety oceny konsumenckiej na temat opieki w placówkach. Podkreślenia wymaga fakt, że nie jest to ocena profesjonalizmu lekarzy i położnych w zakresie sztuki medycznej. Jak również, zestawienie nie zawiera oceny poziomu medykalizacji opieki okołoporodowej (skali interwencji medycznych). Wskazuje jedynie na poziom realizacji poszczególnych zapisów prawa, jakości świadczonych usług i zadowolenia kobiet z otrzymanych świadczeń.

Celem Rankingu Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku jest – zgodnie z jego nazwą – ułatwienie kobietom wyboru miejsca porodu. Za pomocą informacji przekazywanych przez kobiety w ankietach, kobiety w ciąży mogą dowiedzieć, w którym szpitalu jest respektowany i w jakim stopniu Standard. W ten sposób mogą wybrać szpital do porodu, w którym opieka będzie odpowiadać ich potrzebom i preferencjom. W szczególności, Ranking przyczynia się do podniesienia jakości świadczonych przez szpitale usług publicznych. Dzięki niemu poszczególne placówki mogą zidentyfikować te aspekty opieki, które wymagają poprawy.

Portal gdzierodzic.info oraz Ranking Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku oparty na ankiecie Głos matek” to rozwiązania unikatowe na skalę światową i codziennie pomagają wielu kobietom świadomie wybrać miejsce porodu. Z pewnością te narzędzia nie powstałyby bez wsparcia naszych sponsorów oraz darczyń i darczyńców. Bardzo potrzebujemy Twojej pomocy by je utrzymać, na bieżąco uaktualniać i rozwijać. 

Dowiedz się, w jaki sposób możesz nas wesprzeć https://rodzicpoludzku.pl/wspieraj-nas/

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

 • Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Foto: shironosov

Czytaj także: