Baner informujący o Tygodniu Godnego Porodu w maju 2024

Tydzień Godnego Porodu 2024

W dniach 13-19 maja 2024 roku Fundacja Rodzić po Ludzku po raz czwarty organizuje Tydzień Godnego Porodu. To ogólnopolski cykl wydarzeń lokalnych dla kobiet w ciąży i par oczekujących dziecka.

Tegoroczny Tydzień odbędzie się pod hasłem „Koktajl hormonów – poznaj przepis na dobry poród i połóg”.

 

Ta akcja ma już 20 lat! W 2004 r. francuskie stowarzyszenie non-profit Alliance française pour l’accouchement respekté (AFAR) zainicjowało cykl wydarzeń w ramach Międzynarodowego Tygodnia Godnego Porodu (The International Week for Respecting Childbirth). Od 2011 r. jego koordynację przejęła Europejska Sieć Stowarzyszeń Porodowych (ENCA), której częścią jest Fundacja Rodzić po Ludzku. Tydzień Godnego Porodu jest to inicjatywa, która ma podkreślać uniwersalne znaczenie porodu jako wyjątkowego doświadczenia w życiu kobiety, dziecka, rodziny i społeczności – w czasie którego kobieta ma prawo czuć się bezpiecznie, otoczona godną, troskliwą opieką, z poszanowaniem jej praw. Ruszamy z działaniami i w tym roku. Obywatelki stają na straży godnego porodu!

 

Organizujemy w gronie zaangażowanych osób, którym bliska jest idea „rodzenia po ludzku”, setki bezpłatnych wydarzeń edukacyjnych Koktajl hormonów – poznaj przepis na dobry poród i połóg. Chcemy, aby tysiące kobiet i mężczyzn w tym jednym majowym tygodniu zdobyło rzetelną wiedzę oraz żeby miało możliwość rozmawiać, pytać i dzielić się swoimi doświadczeniami. 

 

Do organizowania spotkań w ramach Tygodnia Godnego Porodu włączyły się położne, doule i aktywistki, oraz również placówki szpitalne, przychodnie, szkoły rodzenia. Już wkrótce lista wydarzeń w całej Polsce!

 

Oprócz zorganizowania spotkania z prezentacją „Koktajl hormonów – poznaj przepis na dobry poród i połóg” lokalne organizatorki będą organizować aktywności dodatkowe w tematyce okołoporodowej, na przykład:

 • warsztaty z technik łagodzenia bólu porodowego, z pozycji wertykalnych, o roli bliskiej osoby w porodzie 
 • dyskusje o porodzie naturalnym, cesarskim cięciu, o zaletach kontaktu skóra do skóry
 • spotkania i rozmowy z ekspertami – położnymi, lekarzami, doulami, doradczyniami laktacyjnymi, fizjoterapeutami
 • rozmowy na temat sytuacji, jakości i możliwościach poprawy opieki okołoporodowej w lokalnych szpitalach
 • projekcje filmów 
 • spotkania laktacyjne 
 • kręgi okołoporodowe 
 • warsztaty zajęć ruchowych na czas okołoporodowy
 • wystawy itp.

 

Wszystkie spotkania będzie łączyć łączyło jedno – mają dostarczać wsparcia, wzmocnienia, konkretnej wiedzy opartej na badaniach naukowych i zwiększać świadomość w tematach okołoporodowych.

 

Wszystkie wydarzenia odbywają się zgodnie REGULAMINEM.

 

Partnerami wydarzeń ogólnopolskich są:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkajmy się w Tygodniu Godnego Porodu!

 

Działanie w projekcie „Obywatelki na straży godnego porodu”. Dotację przyznała: The Transatlantic Foundation. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone przez autorów nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej ani Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający dofinansowanie nie mogą być za nie pociągnięte do odpowiedzialności.

 • The Transatlantic Foundation
 • Unia Europejska

Czytaj także: