Fundacja Rodzić po Ludzku

Gliwice

Gliwice – wspieramy w zmianie Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z.o.o.

Wspieramy w zmianie!

 

26.02.2024 – Drugie spotkanie Strażniczki ze Szpitalem Wielospecjalistycznym Sp. z o. o. w Gliwicach

 

W lutym 2024 roku ponownie spotkałyśmy się z przedstawicielkami gliwickiego szpitala, żeby przedstawić dane dotyczące opieki w placówce. Zaprezentowałyśmy odpowiedzi kobiet z ankiety „Głos matek” z lat 2022-2023. Porównałyśmy wyniki szpitala przedstawione na pierwszym spotkaniu z najnowszymi danymi. Spotkanie odbyło się online. 
Z przeanalizowanych danych wynika, że opieka w placówce poprawiła się w obszarach:

 • omawiania planu porodu przez położne;
 • wsparcia kontaktu skóra do skóry po porodzie drogami natury;
 • wsparcia w karmieniu piersią; 
 • uzyskiwania zgody na interwencje medyczne (spadek odsetka kobiet deklarujących: podawanie oksytocyny, badanie wewnętrzne, podawanie mleka modyfikowanego dziecku bez ich zgody);
 • informowania na temat operacji cesarskiego cięcia;
 • przedstawiania się.

 

Ta zmiana jest możliwa także dzięki Wam! Wasze zaangażowanie w wypełnianie ankiet po porodzie i szczegółowe komentarze na temat opieki okołoporodowej w tym szpitalu mają moc!

 

Wskazałyśmy także obszary, które wymagają analizy ze strony szpitala i podjęcia dalszych działań:

 • pomaganie w przystawieniu dziecka do piersi w sali pooperacyjnej,
 • pomaganie w kontakcie matki z dzieckiem w sali pooperacyjnej,
 • powody przerwania kontaktu skóra do skóry,
 • omawianie oczekiwań dotyczących porodu u kobiet, które nie miały planu porodu,
 • komunikacja, zwłaszcza występowanie przemocy słownej, takiej jak wyśmiewanie i wypowiadanie niestosownych uwag.


Dyrektorka szpitala, Pani dr n. med. Beata Sadownik opowiedziała o działaniach już przeprowadzonych w placówce. Poruszyła kwestię planów na przyszłość, dotyczących między innymi:

 • przeprowadzenia rozmów z personelem medycznym na temat przejawów przemocy słownej,
 • utrzymania starań o jak najlepszą realizację prawa do kontaktu skóra do skóry, nie przerywania go ze względu na rutynowe czynności,
 • zakończenia remontu sal na oddziale położniczym.

 

Ustalenia płynące ze spotkania:  Przedstawicielki szpitala wyraziły chęć ponownego spotkania w celu kontynuowania procesu wsparcia w zmianie na początku roku 2025. 

Notatka ze spotkania 26.02.2024 r. PDF


To spotkanie odbyło się w ramach projektu „Obywatelki na straży godnego porodu”. Dotację przyznała the Transatlantic Foundation w ramach projektu PROTEUS współfinansowanego przez Unię Europejską.

 

 

30.05.2023 – Pierwsze spotkanie Strażniczki ze Szpitalem Wielospecjalistycznym sp. z o. o. w Gliwicach

 

Pod koniec kwietnia na zaproszenie Szpitala Wielospecjalistycznego Sp. z.o.o. w Gliwicach przedstawiłyśmy kierownictwu placówki oraz przedstawicielom personelu szpitala wyniki ankiety Głos Matek.

Podczas spotkania:

 • zwróciłyśmy uwagę na dobrą ogólną ocenę placówki i pozytywne aspekty opieki, z których kobiety są zadowolone takie jak: opieka na izbie przyjęć, opieka na sali operacyjnej podczas cesarskiego cięcia, wydarzenia organizowane dla kobiet oraz otwartość na towarzyszenie douli, jako drugiej osoby bliskiej w porodzie;
 • przedstawiłyśmy raport podsumowujący wyniki ankiet, które wypełniałyście w ciągu ostatniego 1,5 roku (2022-2023);
 • odczytałyśmy część anonimowych komentarzy z ankiety, w których opisałyście swoje doświadczenia z pobytu w tym szpitalu – chciałyśmy, aby Wasze głosy wybrzmiały i były słyszalne przez kierownictwo i personel placówki;
 • przedstawiciele szpitala opowiedzieli o specyfice pracy w swojej placówce i wyrazili chęć do wprowadzania zmian na podstawie wyzwań zidentyfikowanych dzięki wynikom ankiety Głos Matek.

 

Zostałyśmy także oprowadzone po szpitalu, mogłyśmy zobaczyć sale porodowe oraz świeżo wyremontowany Oddział Fizjologii, Patologii i IOM Noworodka.

 

Wierzymy, że Głos Matek zostanie wysłuchany i przedstawione przez nas dane pomogą w opracowaniu strategii zmian w gliwickim szpitalu, aby opieka jaką otrzymują kobiety była tam jeszcze lepsza.

 

W spotkaniu wzięli udział ze strony szpitala:
– Beata Sadownik – Prezes Szpitala/ Ordynator Oddziału Patologii i IOM Noworodka,
– Joanna Rutkowska – Faron – Członek Zarządu / anestezjolog,
– Andrzej Księżarek – Ordynator Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży,
– Ewelina Kruszniewska – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Patologii i IOM Noworodka,
– Iwona Ledwoń – Oddziałowa Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży,
– Andrzej Szwej – lekarz Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży,
– Jan Wieczorek – lekarz Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży,
– Karina Neumann – lekarz Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży,
– Grażyna Toczek – pielęgniarka epidemiologiczna,
– Monika Babiarz – położna koordynująca Oddział Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży,
– Alina Wojtaszczyk – położna koordynująca Oddział Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży,
– Aleksandra Bęczkowska-Kiełek – lekarz Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży,
– Jadwiga Niemczek – pielęgniarka Fizjologii, Patologii i IOM Noworodka,
– Katarzyna Asztabska – konsultant laktacyjna,
– Leokadia Siergiej – lekarz specjalista ginekologii i położnictwa,
– Magdalena Ozga – pielęgniarka Fizjologii, Patologii i IOM Noworodka,
– Agata Mikołajczak – Będkowska – lekarz Oddziału Fizjologii, Patologii i IOM Noworodka,
– Anna Jarosińska – lekarz Oddziału Fizjologii, Patologii i IOM Noworodka
Fundację reprezentowały:
– Maria Godlewska – radczyni prawna,
– Julia Uniwersał – Strażniczka, która będzie monitorować sytuację.

Notatka ze spotkania 30.05.2023 r. PDF

 

To spotkanie odbyło się w ramach projektu „Strażniczki rodzić po ludzku w regionach” realizowanego w latach 2022-2023.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 • Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny #AktywniObywateleGranty @aktywniobywateleregionalny