Kobieta patrzy na swoje nowo narodzone dziecko.

Pierwszy kontakt i prawidłowa laktacja w standardzie organizacyjnym opieki nad kobietą w ciąży, porodzie i połogu fizjologicznym

Wszystkie placówki położnicze i osoby świadczące opiekę okołoporodową obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Standard określaja rodzaj oraz zakres procedur i czynności medycznych wymaganych przy sprawowaniu opieki nad kobietą w fizjologicznej ciąży, w czasie porodu i połogu. Odnoszą się również do kwestii pierwszego kontaktu po porodzie i opieki nad matką i noworodkiem.

Zgodnie z Rozporządzeniem personel medyczny jest zobowiązany umożliwić dziecku kontakt z matką „skóra do skóry” , który będzie trwał nieprzerwanie 2 godziny po porodzie. W tym czasie osoba sprawująca opiekę nad matką i noworodkiem powinna zachęcać matkę do rozpoznania momentu, kiedy dziecko jest gotowe do ssania piersi i, w razie potrzeby, pomóc w jego dobrym przystawieniu.

Ocena w skali Apgar ma zostać dokonana, gdy noworodek leży na brzuchu mamy, a ocena stanu noworodka i pomiary antropometryczne (masa ciała, długość, obwód głowy i klatki piersiowej) po zakończeniu pierwszego kontaktu.

Pierwszy kontakt może być przerwany tylko w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia matki lub noworodka. Ten fakt musi zostać odnotowany w dokumentacji medycznej.

Poszerzone badanie kliniczne powinno być wykonane przez lekarza neonatologa lub pediatrę w ciągu 12 godzin życia dziecka.

Personel zobowiązany jest do zapewnienia warunków dla prawidłowej laktacji i odżywiania noworodka poprzez m.in.: dostarczenie matce wyczerpujących informacji na temat korzyści i metod karmienia piersią jak również przeprowadzenia instruktażu w zakresie prawidłowego karmienia piersią.

Noworodkom karmionym piersią nie powinno podawać się do picia wody, roztworu glukozy lub dokarmiać sztucznym mlekiem początkowym jeśli nie ma do tego medycznych wskazań. Nie powinno się również stosować smoczków uspokajających.

Więcej o Twoich prawach w porodzie czytaj tu


fot. Paulina Splechta Birth Photography & Films, Florida, USA www.facebook.com/paulinasplechta/ www.instagram.com/psplechta_birthphotography/

Czytaj także: