Przeczytaj więcej o nacięciu

Broszurka prezentuje wyniki prowadzonych na świecie badań dot. konsekwencji rutynowego stosowania nacięcia krocza. Porusza również kwestie wpływu nacięcia na jakość życia kobiet po porodzie, pozamerytoryczne powody wykonywania tego zabiegu oraz praw pacjenta i prawnej odpowiedzialności za wykonywanie zabiegów medycznych. Piszemy także o doświadczeniach położnych, które zrewidowały swoje poglądy na rutynowe nacięcie, oraz dajemy praktyczne rady – jak chronić krocze.
Dlaczego warto uniknąć naciecia krocza? Jakie argumenty przedstawić lekarzowi lub położnej? Jak się przygotować do porodu, aby zminimalizować ryzyko nacięcia lub pęknięcia?

Czytaj także: