Indukcja porodu – wskazania i metody

Jedno z zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia z 1985 roku „Poród nie jest chorobą” brzmi: „Nie powinno się wywoływać porodów dla wygody. W żadnym rejonie geograficznym odsetek takich porodów nie powinien przekraczać 10%” (WHO 1985r). W opublikowanym 25 lat później dokumencie (WHO, 2011) Światowa Organizacja Zdrowia stwierdza: „W krajach rozwiniętych ponad 25% porodów w donoszonej ciąży rozpoczyna się poprzez zastosowanie indukcji”. Przy tak wysokim odsetku trudno … Czytaj dalej Indukcja porodu – wskazania i metody