Nagi noworodek kładziony na wagę

Wniosek o wprowadzenie zmian i podjęcie działań w szpitalu w Obornikach

Fundacja Matecznik z Poznania podjęła interwencję w szpitalu SP ZOZ w Obornikach we współpracy i przy wsparciu Fundacji Rodzić po Ludzku. Fundację Matecznik tworzą Anna Furmaniuk oraz Alicja Nowaczyk – Strażniczki Rodzić po Ludzku

Szpital w Obornikach ma niewielki oddział porodowy i położniczy. Strażniczki otrzymywały sygnały od kobiet rodzących w tym szpitalu, które skarżyły się na brak kontaktu skóra do skóry po porodzie siłami natury. Fudacja Matecznik postanowiła to sprawdzić i przyjrzeć się wynikom ankiety „Głos matek” wypełnianych przez kobiety na stronie ankieta.rodzicpoludzku.pl

Wyniki ankiet za lata 2020-2021 pokazały, że tylko 1 osoba z badanych kobiet miała kontakt skóra do skóry przekraczający 30 minut. Żadna kobieta rodząca przez cięcie cesarskie nie miała kontaktu skóra do skóry na sali operacyjnej i tylko 1 ojciec dziecka mógł kangurować noworodka urodzonego przez cięcie cesarskie. Jedynie 40% kobiet po cięciu cesarskim rozpoczęło karmienie piersią na sali pooperacyjnej, w pozostałych przypadkach nastąpiło do po wielu godzinach na oddziale położniczym. W wielu przypadkach kobiety nie były pytane o zgodę na interwencje medyczne, np. założenie wenflonu, badanie wewnętrzne, nacięcie krocza, zabiegi i badania dokonywane na dziecku.

W dniu 2 grudnia 2021 r. Fundacja Matecznik wysłała do szpitala wniosek o wprowadzenie zmian i podjęcie działań. Fundacja jest gotowa na spotkanie ze szpitalem by przedstawić potrzeby kobiet i wyniki ankiet.

Z powodu braku odpowiedzi szpitala Fundacja Matecznik w dn. 1 lutego 2022 r. przesłała pismo ponaglające z perspektywą skargi na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wniosek Fundacji Matecznik o wprowadzenie zmian i podjęcie działań w SP ZOZO w Obornikach.