Kobieta w maseczce ochronnej patrzy zza szyby

Grudziądz

Interwencja w szpitalu w Grudziądzu

Działamy na rzecz lepszej opieki w szpitalu podczas epidemii.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku (dalej „Fundacja”) działając w oparciu o brzmienie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy, z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 ze zm.), wnoszę o udzielenie informacji na temat:

I. Czy w przypadku przyjęcia do Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego (dalej „Szpital”) kobiety zakażonej lub z podejrzeniem COVID-19 jest ona zobowiązana podczas porodu (tj. w trakcie I, II lub III okresu porodu) do noszenia maseczki bądź zasłaniania nosa i ust?

II. Czy Szpital posiada wyodrębnione sale przeznaczone dla kobiet zakażonych lub z podejrzeniem COVID-19 oraz noworodków przez nie urodzonych?

III. Czy decyzja matki o braku zgody na izolacje dziecka w oddzielnym pomieszczeniu, podjęta przed porodem i sygnowana jej podpisem, jest respektowana przez Szpital zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Zaleceniami dotyczącymi sposobu postępowania w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w przypadku noworodków matek zakażonych lub z podejrzeniem COVID-19”, wydanymi w dniu 12 listopada 2020 r. przez Ministerstwo Zdrowia?

IV. Czy Szpital umożliwia matkom zakażonym lub z podejrzeniem COVID-19 karmienie piersią?

V. Czy w przypadku braku przeciwskazań medycznych, noworodki urodzone przez matki zakażone lub z podejrzeniem COVID-19 zostają wypisane ze Szpitala w dniu wypisu matki/ razem z matką?

VI. Czy Szpital umożliwia matkom z podejrzeniem zakażonych lub z podejrzeniem COVID-19 kontakt „skóra do skóry” ze swoimi dziećmi przez czas gwarantowany w rozporządzaniu Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej?

VII. Czy kobiety zakażone lub z podejrzeniem COVID-19 mają dostęp do znieczulenia zewnątrzoponowego?

VIII. Do jakiego rodzaju naturalnych metod łagodzenia bólu mają rodzące zakażone lub z podejrzeniem COVID-19?

XI. Czy rodzące zakażone lub z podejrzeniem COVID-19 mają prawo do swobodnego korzystania z łazienki? Ile jest łazienek przeznaczonych dla rodzących zakażonych lub z podejrzeniem COVID-19?

XII. Czy w Szpitalu zostały opracowane wewnętrzne procedury postępowania w sytuacji zakażenia/podejrzenia zakażeniem COVID-19 dotyczące postępowania w porodzie i podczas pobytu kobiety i noworodka na oddziale poporodowym? Jeśli mają Państwo opracowane procedury, to prosimy o załączenie do odpowiedzi do wniosku.

 

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • EOG

Czytaj także: