Noworodek w korytku

Olesno

Interweniujemy w Oleśnie ws. porodów w maseczkach, izolacji dzieci oraz braku możliwości kangurowania

Zaczęło się od jednej kobiety, która wzięła sprawę w swoje ręce i skierowała do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie pytania w kwestiach dotyczących Jej praw porodu bez maseczki, nie wyrażenia zgody na izolację dziecka wbrew jej woli w przypadku zakażenia COVID-19 oraz możliwości kangurowania dziecka przez ojca, gdyby poród zakończył się cesarskim cięciem.

Otrzymała ze szpitala odpowiedź, że w przypadku odmowy kobiety rodzącej wykonania testu PCR traktowana jest „jak zakażona z wszystkimi tego konsekwencjami np. izolacją noworodka”. Ta odpowiedź stała się motorem dla Pani Uli do dalszego działania. Poinformowała Rzecznika Praw Pacjenta oraz przekazała odpowiedź szpitala Fundacji Rodzić po Ludzku.

Fundacja z kolei podjęła interwencję w tej sprawie. Złożyłyśmy wniosek o ujawnienie informacji publicznej. Szpital w swojej odpowiedzi zaprzeczył, że izolacja dziecka od matki wbrew jej woli jest stosowana oraz zaznaczył, że kobiety rodzą w maseczkach, jeżeli nie odczuwają duszności.

W kolejnym piśmie do szpitala (w załączeniu) przedstawiłyśmy stanowisko Fundacji, że:

1) izolacje dziecka od matki wbrew jej woli (bez wskazań medycznych) traktujemy, jako bezprawne ograniczenie praw rodzicielskich;

2) poród w maseczce uważamy za niezgodny z aktualnie obowiązującymi restrykcjami w zakresie zasłaniania nosa i ust. Podkresliłyśmy jednocześnie, że oddech w czasie porodu jest jedną z niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego do którego kobieta, zgodnie z obowiązującymi standardami opieki okołoporodowej, ma niekwestionowane prawo;

3) brak możliwości kangurowania przez ojców swoich dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie – mimo spełnienia minimalnych wymagań wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz możliwości organizacyjnych szpitala – traktujemy, jako naruszenie zaleceń ministerstwa w tym zakresie.

Pani Ula zdecydowała się na poród w domu, ale walka przez Nią podjęta nie została zawieszona – Fundacja nie przestaje działać w tej sprawie. Pamiętajcie, że nie jesteście same. Macie nasze wsparcie!

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • EOG

Czytaj także: