Opłaty za obecność osoby bliskiej podczas cesarskiego cięcia – Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

Kraków

Opłaty za obecność osoby bliskiej podczas cesarskiego cięcia – Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. umożliwia obecność męża  w czasie cesarskiego cięcia za opłatą w wysokości 200 zł netto.

Szpital w odpowiedzi na maila Fundacji podaje, że mąż został wskazany omyłkowo i kobieta może wybrać dowolną osobę bliską. Szpital podkreśla też, że możliwe jest kangurowanie dziecka bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. A na kwotę w cenniku Szpitala składają się koszty nie refundowane przez NFZ (potwierdzamy brak refundacji) za komplet chirurgiczny, maskę, czepek oraz obuwie operacyjne, które poddawane są procesowi sterylizacji.

My pytamy w dwóch innych szpitalach, jakie tam ponoszą koszty stroju ochronnego dla osoby bliskiej i tak dowiadujemy, że w jednym szpitalu ten koszt to 11,87 zł, a w drugim po zaokrągleniu 21 zł.

Działamy dalej i piszemy kolejne pismo – zapoznajcie się z jego treścią w załączeniu.


Czytaj także: