nagi noworodek w szpitalu personel medyczny w niebieskim stroju

Opole

Opole – postępowanie z kobietami zakażonymi COVID-19

Do Fundacji wpłynęła historia porodowa kobiety, która została przekonana przez personel, że izolacja od dziecka jest konieczna ze względu na jej zakażenie COVID-19.

Informacja od kobiety

Nie było osobnego pomieszczenia, aby matka mogła przebywać z dzieckiem. Nie było kontaktu skóra do skóry. Podczas porodu nie było możliwości skorzystania z farmakologicznych metod łagodzenia bólu, ponieważ anestezjolog nie przychodzi na oddział zakaźny.

Działania Fundacji

Na podstawie tego zgłoszenia skierowałyśmy zapytanie do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Zapytałyśmy o to, jakie procedury postępowania wobec kobiet rodzących z zakażeniem lub z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 obowiązują w tej placówce.

Zapytałyśmy m.in. o to, czy decyzja matki o braku zgody na izolację dziecka w oddzielnym pomieszczeniu, podjęta przed porodem i sygnowana jej podpisem, jest respektowana przez Szpital, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami Ministerstwo Zdrowia.

Szpital w odpowiedzi na nasze pismo wskazuje m.in., iż „decyzja matki o braku zgody na izolacje dziecka w oddzielnym pomieszczeniu, podjęta przed porodem i sygnowana podpisem jest respektowana przez Szpital.” a pacjentki „zakażone lub z podejrzeniem COVID-19 mają dostęp do znieczulenia zewnątrzoponowego”. Całość odpowiedzi Szpitala poniżej.

Wspierajcie działania Fundacji Rodzić po Ludzku: https://rodzicpoludzku.pl/wspieraj-nas/


Czytaj także: