Szczęśliwa mama leży obok noworodka

Gorzów Wielkopolski

Rzecznik Praw Pacjenta – izolacja dzieci od matek to naruszenie zbiorowych praw pacjentów

Wracamy do sprawy Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. W odpowiedzi na nasze pismo Szpital przyznał, iż niektóre procedury stosowane w Szpitalu, cytujemy: „niestety nie były zgodne z prawami pacjenta czyli izolowanie noworodków od matek, brak kontakt „skóra do skóry”. W piśmie czytamy także, iż „matki przed porodem były informowane o sytuacji i nie kwestionowały zasadności takiego postępowania”.

Sprawę zgłosiłyśmy oczywiście do Rzecznika Praw Pacjenta i mamy odpowiedź – uznał tę praktykę za naruszającą zbiorowe prawo pacjentów do świadczeń zdrowotnych. Rzecznik stwierdził także zaniechanie takiego postępowania przez szpital z dniem 24 marca 2022 r.

To oznacza, że dzieci nie będą już izolowane wbrew woli matek w tym szpitalu. Dokładnie o to chodziło!

To wielki sukces! Nasza interwencja nie kończy się jednak, będziemy monitorować gorzowską porodówkę.

 


Czytaj także: