Kobieta z noworodkiem trzymanym przez położną

Gorzów Wielkopolski

Rzecznik Praw Pacjenta podejmuje działania w Gorzowie Wielkopolskim

Rzecznik Praw Pacjenta podjął działania w sprawie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Powód? Cytujemy: “możliwe uchybienia ze strony szpitala mogą wpływać na szerszą grupę pacjentów, zatem Rzecznik wszczął postępowanie w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów (w zakresie prawa do świadczeń zdrowotnych).”

Wszystko zaczęło się od odpowiedzi na naszą interwencję, w której Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. wprost napisał, iż w związku z pandemią wdrożono procedury, które niestety nie były zgodne z prawami pacjenta czyli izolowanie noworodków od matek, brak kontakt „skóra do skóry”.

W odpowiedzi czytamy także, iż matki przed porodem były informowane o sytuacji i nie kwestionowały zasadności takiego postępowania.

Stoimy na stanowisku, iż to matka ma prawo zdecydować czy w przypadku zakażenia COVID-19 chce, żeby jej dziecko było izolowane (oczywiście, gdy nie ma przeciwwskazań medycznych u obojga). Działamy, żeby żadna kobieta nie była stawiana naprzeciw procedur, których skutkiem jest rozłąka z dopiero co urodzonym dzieckiem wbrew jej woli. Takie postępowanie szpitala wyłącza faktyczne prawo matki do podjęcia świadomej decyzji oraz do rzetelnej informacji

Nie zmagamy się z nową kryzysową rzeczywistością, żyjemy w niej od prawie 2 lat. Był czas na odnalezienie się w niej i przygotowanie odpowiednich procedur – żądamy konkretnych działań chroniących prawo matek.

Wystąpiłyśmy do Rzecznika Praw Pacjenta z wnioskiem o zlecenie konsultantowi wojewódzkiemu z dziedziny położnictwa i ginekologii kontroli pod kątem stosowanych procedur w stosunku do matek z podejrzeniem zakażenia lub zakażonych COVID-19. Wynik już znacie. Nasz wniosek został włączony do akt postępowania w sprawie.

Przed porodem warto zapoznać się z procedurami panującymi w szpitalu, w którym chcesz urodzić. Masz wtedy jeszcze czas, żeby zadziałać w sprawie tych, które naruszają Twoje prawa.

Jest decyzja Rzecznika Praw Pacjenta w której uznał praktykę stosowaną przez ww. podmiot
leczniczy polegającą na separowaniu noworodków od ich matek, u których stwierdzono
zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub występuje podejrzenie zakażenia tym wirusem, bez
uwzględnienia decyzji matki w tym zakresie podjętej po udzieleniu informacji o korzyściach
i zagrożeniach wynikających zarówno z zachowania kontaktu „skóra do skóry” i stałego
przebywania z dzieckiem jak i izolacji w oddzielnym pomieszczeniu z zachowaniem laktacji,
za naruszającą zbiorowe prawo pacjentów do świadczeń zdrowotnych, o którym mowa
w art. 6 ust. 1 ustawy, oraz stwierdził zaniechanie jej stosowania od dnia 24 marca 2022 r.

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • EOG

fot. Paulina Splechta Birth Photography & Films, Florida, USA www.facebook.com/paulinasplechta/ www.instagram.com/psplechta_birthphotography/

Czytaj także: