Nagroda św. Kamila

10 lutego 2010 r. Fundacja Rodzić po Ludzku otrzymała Nagrodę Św. Kamila w kategorii „instytucje, stowarzyszenia i organizacje będące wzorem opieki nad chorymi i ich rodzinami”  za wieloletnią działalność, nacechowaną determinacją w dążeniu do poprawy sytuacji rodzących matek i ich dzieci oraz za podjęte w tym celu społeczne akcje edukacyjne.

za wieloletnią działalność, nacechowaną determinacją w dążeniu do poprawy sytuacji rodzących matek i ich dzieci oraz za podjęte w tym celu społeczne akcje edukacyjne

 


Czytaj także: