Ręką podpisująca dokumenty na stole

Czy zgoda „ogólna” jest ważna?

Stan prawny na dzień: 1.01.2023 r.

Naruszeniem prawa pacjenta do wyrażenia świadomej zgody na udzielanie świadczeń medycznych jest stosowanie ogólnej zgody na leczenie. Pacjentka podpisuje taką zgodę najczęściej przy przyjęciu do szpitala.

Zdarza się, że lekarze i położne nadal uważają, iż wyrażenie przez pacjentkę ogólnej zgody podczas przyjęcia na oddział szpitalny legitymizuje wszystkie działania, które podejmą wobec pacjentki. Mało tego, uważają, iż odnosi się ona do każdej czynności medycznej podjętej w trakcie całego pobytu pacjentki w szpitalu.

Tymczasem zgoda taka (tzw. zgoda blankietowa) jest pozostałością po przepisach, które dziś już nie obowiązują.

Kobieta w porodzie powinna być proszona o wyrażenie zgody na konkretne procedury i leczenie, które będą miały miejsce podczas porodu, takie jak np. znieczulenie, epiziotomia, cesarskie cięcie, podanie oksytocyny, jak również na badania i czynności wobec jej dziecka.

Zgody te mają na celu zapewnienie, że kobieta jest informowana o wszelkich procedurach medycznych i ma możliwość wyrażenia lub odmówienia na nie zgody. Kobieta w porodzie powinna mieć pełne prawo do świadomego uczestnictwa w procesie decyzyjnym dotyczącym swojej opieki medycznej podczas porodu, jak również opieki wobec jej dziecka.

W obecnym stanie prawnym wyrażenie ogólnej zgody na leczenie podczas przyjęcia do szpitala jest bezskuteczne wobec konkretnych procedur medycznych. Leczenie podjęte na podstawie takiej ogólnej zgody jest równoznaczne z działaniem bez zgody pacjenta.


Czytaj także: