dwie osoby trzymające się za rękę w geście wsparcia

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży powikłanej

Stan prawny na dzień: 29.12.2021 r.

W związku z ustawą ”Za życiem” NFZ wdrożył koordynowaną opiekę nad kobietą w ciąży. Na II poziomie opieki perinatalnej (opieka nad patologią średniego stopnia) lub III poziomie opieki perinatalnej (zajmuje się najcięższą patologią).

W przypadku zdiagnozowania u ciężarnej wad rozwojowych lub ciężkich chorób płodu kobieta będzie mogła liczyć na opiekę koordynowaną. Opieka ta będzie świadczona w ośrodkach II lub III poziomu referencyjnego. Placówki te są lepiej przystosowane do opieki nad kobietą i dzieckiem w przypadku patologicznej ciąży.

Ciężarne będą mieć pełny dostęp do świadczeń zgodnie ze wskazaniami medycznymi. Z uwzględnieniem standardów opieki medycznej nad ciążą powikłaną

Przejdź do Zarządzenia Prezesa NFZ

Projekt "Na straży praw rodzących w czasach kryzysu" jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

  • Program Aktywni  Obywatele – Fundusz Krajowy

Czytaj także: