ata czyta książeczkę małemu dziecku

Urlop ojcowski

Stan prawny na dzień: 13.12.2021 r.

Przepisy zapewniają każdemu tacie 2 tygodnie tzw. urlopu ojcowskiego.

Przysługuje on mężczyznom, którzy pozostają w stosunku pracy. Prawo do urlopu ojcowskiego jest wyłącznym i samodzielnym prawem ojca niezależnym od uprawnień matki dziecka. Przysługuje niezależnie od urlopu macierzyńskiego, na którym przebywa mama dziecka. Można go więc wykorzystać równocześnie z mamą, np. tuż po porodzie, aby zająć się partnerką i noworodkiem.

Ponadto, przysługuje także w sytuacji gdy matka nie jest pracownicą nie i może korzystać z urlopów związanych z urodzeniem dziecka.

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Do momentu:

  • ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia,
  • w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Niewykorzystany – przepada. Pracodawca nie może odmówić jego udzielenia.

Tacie przysługują także 2 dni tzw. urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia się dziecka.


Czytaj także: