Strażniczki w regionach rodzić po ludzku

Projekt „Strażniczki rodzić po ludzku w regionach”

Projekt „Strażniczki rodzić po ludzku w regionach”

Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój ruchu lokalnych aktywistek – strażniczek rodzić po ludzku. Wspieramy oddolne inicjatywy obywatelskie na rzecz przestrzegania praw człowieka w porodzie i przeciwdziałania dyskryminacji. Angażujemy kobiety do podejmowania działań na rzecz zmiany. Strażniczki rodzić po ludzku to aktywistki, położne, doule zaangażowane w działania na rzecz kobiet, w lokalne wydarzenia i interwencje w szpitalach. Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Czas realizacji: październik 2022 r.  –  grudzień 2023 r.

Dlaczego to robimy?

Opieka okołoporodowa respektująca potrzeby kobiet, oparta na procedurach medycznych o udowodnionych korzyściach, powinna być dostępna każdej kobiecie w ramach powszechnego ubezpieczenia.

Rodzenie po ludzku powinno być prawem każdej kobiety, każdej rodziny.

Dowiedziono naukowo, że sposób w jaki przychodzimy na świat w dużej mierze decyduje o naszym przyszłym zdrowiu, o kondycji psychicznej i jakości relacji międzyludzkich. To dlatego jakość i dostępność opieki okołoporodowej przekłada się na zdrowie całego społeczeństwa.

Skąd pomysł na strażniczki rodzić po ludzku?

Przez lata Fundacja piętnowała złe praktyki, nagłaśniała naruszenia prawa i stale naciskała na decydentów, dzięki czemu wprowadzono Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej – Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Dokument ten gwarantuje kobietom dostęp do jednakowego poziomu usług w ramach powszechnego ubezpieczenia i uznaje prawa pacjenta jako ważną składową opieki.

Pomimo tego, że Rozporządzenie obowiązuje od 10 lat, nie jest w pełni realizowane. Przestarzała wiedza, rutyna, niechęć do zmian dużej części personelu nadal uniemożliwia wdrożenie nowoczesnych procedur.

Nasze działania rzecznicze na poziomie centralnym zagwarantowały kobietom prawa okołoporodowe na poziomie Rozporządzenia MZ, więc teraz jest czas działań na poziomie lokalnym. Dlatego włączamy w działania osoby zaangażowane, które bezpośrednio docierają do kobiet i znają realia regionu.

 

Co się dzieje w projekcie?

 

1. Rozwijamy ruch lokalnych strażniczek rodzić po ludzku

Wzmacniamy ruch lokalnych strażniczek i działania interwencyjne strażniczek w regionach.

 

 

19-20.11.2022 r.

odbyło się spotkanie Strażniczek rodzić po ludzku.

Na spotkaniu Strażniczki podzieliły się swoimi doświadczeniami i wnioskami z działań strażniczych oraz przedstawiły plany na przyszły rok.

 

 

 

29.11-20.12.2022 r.

trwała rekrutacja do programu Strażniczki rodzić po ludzku w regionach.

Zapraszałyśmy do programu osoby, które są gotowe prowadzić działania na rzecz „rodzenia po ludzku” w szpitalach.

Grupa nowych Strażniczek została zatwierdzona 18.01.2023 r. Gratulujemy i szykujemy się do działań!

 

24-26.03.2023 r. Strażniczki podczas intensywnego szkolenia zgłębiały prawa okołoporodowe, analizowały ankiety #GłosMatek, opracowywały strategie interwencji i wspierania w zmianach.

Aktualne działania Strażniczek.

A oto silny głos Strażniczek rodzić po ludzku w regionach. Poznajcie je bliżej:

 

 

2. Prowadzimy stały monitoring opieki okołoporodowej „Głos matek”

Monitoring powstaje dzięki elektronicznej ankiecie wypełnianej przez kobiety na stronie www.ankieta.rodzicpoludzku.pl. Wyniki publikujemy na portalu www.gdzierodzic.info, gdzie tworzą ranking porodówek „Głos matek”. Portal dostarcza informacji, w jaki sposób w konkretnym szpitalu są przestrzegane prawa pacjenta i Standard Opieki Okołoporodowej, pomaga kobietom wybrać miejsce do porodu, a lokalnym strażniczkom dostarcza informacji o opiece w szpitalach.

1.10-31.12.2022 r. trwała kampania #GłosMatek.

Zachęcałyśmy kobiety, które urodziły do wypełniania ankiety #GłosMatek.

 

3. Promujemy ranking szpitali „Głos matek”

Tworzymy ranking szpitali „Głos matek” na podstawie wyników ankiet zebranych od kobiet w ramach akcji „Głos matek ma moc zmiany”. Ranking jest na www.gdzierodzic.info i aktualizujemy go co 24 godziny.

1.01.- 2.29.2023 r. Trwa kampania informacyjna o Rankingu Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku, który powstaje na podstawie ankiet #GłosMatek. Publikujemy najlepsze szpitale położnicze według kobiet w 2022.

 

4. Monitorujemy warunki i procedury oraz statystyki położnicze w szpitalach i na oddziałach położniczych

Zbieramy informacje od szpitali i publikujemy je na portalu www.gdzierodzic.info. Dzięki tym informacjom kobieta może świadomie wybrać najlepszy dla siebie szpital w okolicy, może porównywać szpitale pod kątem statystyk porodowych, warunków, procedur, dowiedzieć się, które placówki najlepiej w okolicy realizują swoje zadania publiczne.

23.01.2023 r. Fundacja Rodzić po Ludzku przesłała do szpitali położniczych wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Dzięki temu zostanie przeprowadzona aktualizacja danych szpitali na portalu gdzierodzic.info. Dane szpitali są dostępne ma gdzierodzic.info w zakładce „Informacje otrzymane od szpitala”. Więcej o tym działaniu przeczytasz tutaj.

 

5. Zorganizowałyśmy Tydzień Godnego Porodu – ogólnopolski cykl wydarzeń lokalnych „O wadze pierwszego kontaktu”.

 

Zaangażowałyśmy lokalne aktywistki do działań w całej Polsce! Międzynarodowy Tydzień Godnego Porodu miał miejsce w dniach 14-20 maja 2023 r. Podczas zorganizowanych spotkań w ramach Tygodnia Godnego Porodu aktywistki promowały przestrzeganie praw człowieka w opiece okołoporodowej – a zwłaszcza prawo do nieprzerwanego pierwszego kontaktu skóra do skóry po porodzie „O wadze pierwszego kontaktu”.

Fundacja Rodzić po Ludzku przygotowała materiały i przeszkoliła aktywistki do prowadzenia wydarzeń. Kobiety w ciąży i ich bliskie osoby zapoznały się z tą wiedzą dzięki przygotowanej przez Fundację prezentacji „O wadze pierwszego kontaktu”, którą przekazały im aktywistki. To było 128 wydarzeń na żywo w całej Polsce!

W ramach Tygodnia Godnego porodu aktywistki zorganizowały dodatkowo kilkadziesiąt edukacyjnych wydarzeń towarzyszących, informujących o zapisach Standardów Opieki Okołoporodowej i poszerzających świadomość matek i ojców w zakresie przysługujących im praw.

W spotkaniach udział wzięło (również online) blisko 3,5 tys. osób. W organizację wydarzeń zaangażowało się ok. 200 lokalnych aktywistek, przeszkolonych przez Fundację, oraz placówki medyczne, takie jak: przychodnie, szpitale.

 

 

 

6. Angażujemy kobiety do działań lokalnych w ramach kampanii „MASZ PRAWO DO SKARGI” 

Nowa akcja Fundacji Rodzić po Ludzku MASZ PRAWO DO SKARGI! To kampania informacyjna, której celem jest zwiększenie świadomości na temat praw kobiet w trakcie porodu i zaangażowanie do działań kobiety po porodach, których prawa podczas porodu były naruszone.

Z badań Fundacji wynika, że wciąż niewiele kobiet posiada wiedzę na temat przysługujących im praw. Te, które czują, że ich prawa zostały naruszone, nie wiedzą co mogą dalej zrobić lub obawiają się podjęcia działań. Stały monitoring porodówek gdzierodzic.info, prowadzony przez Fundację, pokazuje, że z 15% odpowiadających w ankiecie Głos Matek kobiet, które czują, że ich prawa zostały złamane, tylko 6% korzysta ze swojego prawa do skargi i ją składa. Reszta kobiet milczy.

Chcemy to zmienić!  Wierzymy, że informacja od kobiet może mieć wpływ na praktyki w szpitalach, ponieważ na każdą skargę szpital ma obowiązek odpowiedzieć i powinien ją rozpatrzyć. Od 2019 roku kobiety mają do dyspozycji gotowe narzędzie do zgłaszania naruszeń online: GENERATOR SKARG Narzędzie to zyskało określenie „generator skarg”, bo w kilku prostych krokach pomaga przygotować skargę do dyrekcji szpitala i ją wysłać.

 

Kampania MASZ PRAWO DO SKARGI zachęca kobiety, które doświadczyły naruszeń podczas porodu, do zaangażowania się w akcję. Tylko w ten sposób mogą pokazać, że sprzeciwiają się złym praktykom i wskazać obszary do zmiany w opiece okołoporodowej konkretnym placówkom.

 

Kampanię Masz prawo do skargi rozpoczął webinar edukacyjny na temat praw człowieka w porodzie:

W kolejnych tygodniach publikowane były wpisy edukacyjne na temat łamania okołoporodowych praw kobiet. Kolejne wpisy przedstawiały obszary, w których łanae są prawa i zachęcały do składania skarg. Kampanię zamknął webinar o tym, jaki jest cel składania skarg.

Nagranie webinaru podsumowującego kampanię Masz prawo do skargi z dnia 6 grudnia 2023 r.

 

7. Spotykamy się w ramach projektu, online i na żywo:

 
Zespół Fundacji Rodzić po Ludzku i Strażniczki rodzić po ludzku podczas zjazdu Strażniczek w listopadzie 2023 r. w Warszawie.
 

 

 

 

 

8. Prowadzimy działania fundraisingowe

 

Budujemy relację z naszymi darczyńcami, którzy wspierają nas finansowo i dzięki którym możemy działać.

 

9. Spotkanie online podsumowujące projekt

 
 
Podsumowanie i przegląd całego projektu „Strażniczki rodzić po ludzku w regionach” z dnia 6 grudnia 2023 r. zaprezentowane przez Joannę Pietrusiewicz, prezeskę Fundacji Rodzic po Ludzku.
 

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

  • Projekt jest finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Czytaj także: