baner wraz z tytułem raportu

Raport „Monitoring realizacji działań administracji samorządowej w zakresie opieki nad matką i dzieckiem”

Raport z monitoringu prowadzonego od listopada 2008 do marca 2009. Celem monitoringu było opisanie i zbadanie wpływu jednostek samorządu terytorialnego na opiekę nad matka i dzieckiem. Zawiera 2 części – analizę prawa oraz wnioski i rekomendacje wypływające z przeprowadzonego wśród JST badania ankietowego.

Monitoring oraz publikacja raportu zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym udzielonym przez Fundację im. Stefana Batorego (Program Działania Strażnicze) oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

  • Fundacja Batorego
  • eea grants norway grants
  • Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie
  • Fundacja Fundusz Współpracy

Czytaj także: