Lekarka badająca brzuch kobiety siedzącej na podłodze.

Status zawodowy położnej. Zarys problemu.

Zawód położnej w Polsce ma długa tradycję samodzielnej pracy położnych w lokalnych społecznościach. Przez długie dziesięciolecia położne były odpowiedzialne za prowadzenie fizjologicznej ciąży i przyjmowanie porodu prawidłowego. Podobnie jak w innych krajach Europy, kompetencje te stopniowo ograniczono, wraz z koncentracją opieki nad kobietą w dużych ośrodkach, w których nadzór nad praca położnych sprawował lekarz. Od dwóch dziesięcioleci jesteśmy świadkami prób odbudowania pozycji położnej. W wielu krajach położne współtworzą wraz z lekarzami opiekę nad kobietą, z jasno zakreślonym podziałem kompetencji i odpowiedzialności.

Czy stworzenie takiego systemu możliwe jest w Polsce? Jak rozumieć samodzielność i niezależność zawodową położnych w świetle obowiązujących przepisów? Dr n. prawnych Dorota Karkowska w niniejszym opracowaniu analizuje prawne uwarunkowania zawodu położnej. Analiza odpowiada na pytania, które zadaje sobie wiele położnych – jaki jest zakres odpowiedzialności położnej pracującej w szpitalu, czym się różni zlecenie lekarskie od polecenia służbowego, na czym polega prowadzenie praktyki położnej, i wiele innych.

Status zawodowy położnej zarys problemu, dr n. prawnych Dorota Karkowska


fot. Paulina Splechta Birth Photography & Films, Florida, USA www.facebook.com/paulinasplechta/ www.instagram.com/psplechta_birthphotography/

Czytaj także: