Zespół Fundacji przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Korespondencja z Ministerstwem Zdrowia ws. Standardów Opieki Okołoporodowej i petycji „Obywatele w obronie Standardów Opieki Okołoporodowej”

Z całą stanowczością i determinacją oczekuję podjęcia określonych kroków w celu urzeczywistnienia w praktyce medycznej wypracowanych standardów opieki położniczej nad kobietą i jej dzieckiem i ponownie wnioskuję o przywrócenie poprzedniego art. 22 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej.


Czytaj także: