podpisywanie dokumentów

O Koalicji „Rodzę – Mam prawa”

Koalicja „Rodzę – Mam prawa” skupia szereg organizacji, instytucji i inicjatyw, które zajmują się szeroko pojętą opieką okołoporodową i działają na rzecz praw kobiet w tym obszarze.

Mając na względzie dobro kobiet i dzieci, Koalicja „Rodzę – Mam prawa” zobowiązuje się do wspólnych działań na rzecz egzekwowania praw kobiet zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. „w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem”

Głównymi celami Koalicji jest:

  • doprowadzenie do opracowania przez Ministerstwo Zdrowia realnego planu wdrożenia ww. Rozporządzenia
  • spowodowanie, aby położne mogły sprawować opiekę nad kobietą w ciąży fizjologicznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
  • połączenie i wzmocnienie działań poszczególnych organizacji, instytucji i inicjatyw na rzecz poprawy jakości opieki okołoporodowej w Polsce.

Koalicjantki wyrażają wolę podjęcia współpracy przy jednoczesnym zachowaniu niezależności w swoich działaniach.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w działania Koalicji „Rodzę – Mam prawa”!

Organizacje uczestniczące w pracach Koalicji:

Fundacja Rodzić po Ludzku – koordynator Koalicji
Centrum Nauki o Laktacji
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Fundacja Feminoteka
Fundacja Bank Mleka Kobiecego
Fundacja Mama
Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią
Stowarzyszenie Kongres Kobiet
Kwartalnik Laktacyjny
Mlekoteka
Pozytywnie o Porodzie
Stowarzyszenie Obywatel Mama
Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych
Stowarzyszenia „Nasz Bocian”
Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni
Stowarzyszenie Doula w Polsce
Inicjatywa Lepszy Poród
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie
Obserwatorium Równości Płci Instytutu Spraw Publicznych
Fundacja Promocji Karmienia Piersią

 

Centrum Nauki o Laktacji              Feminoteka

Federa   Fundacja Bank Mleka Kobiecego          Fundacja MaMa

KUKP            Kongres Kobiet        Mlekoteka

Kwartalnik Laktacyjny        Pozytywnie o porodzie      Obywatel Mama

Nasz Bocian   Dobrze Urodzeni  doulalogo 175

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

  • EOG

Czytaj także: