Kobieta przytula noworodka

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na nasze postulaty – działania zostały podjęte

Fundacja otrzymała odpowiedź od Ministerstwa Zdrowia w sprawie naszych postulatów.

Czytamy w niej, że 30 listopada br., MZ wystosowało prośbę do konsultantów wojewódzkich oraz krajowych, aby podjęli działania informacyjne dla ordynatorów oddziałów ginekologiczno-położniczych oraz neonatologicznych na terenie całego kraju w następujących tematach:

a) możliwości porodów z osobą bliską;

b) zmiany powszechnie stosowanej praktyki obligatoryjnego cięcia cesarskiego jako metody ukończenia ciąży i porodu u pacjentek z rozpoznaniem/podejrzeniem COVID-19;

c) umożliwienia kangurowania dzieci przez osobę towarzyszącą po porodzie przez cięcie cesarskie;

d) respektowania decyzji matki podejrzanej o zakażenie lub zakażonej COVID-19 co do przebywania razem ze swoim nowo narodzonym dzieckiem, w przypadku, gdy decyzja ta została podjęta przed porodem i podpisana przez matkę;

e) wsparcia możliwości przebywania rodziców z hospitalizowanymi noworodkami.

Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że co do wypisu dziecka do domu, zaleca się, aby noworodek został wypisany do domu, gdzie przebywają osoby nie objęte izolacją. Zalecenie tłumaczy ryzykiem braku przerwania łańcucha epidemicznego oraz prawdopodobieństwem zakażenia dziecka. Jednak co ważne czytamy, że

ostateczna decyzja dotycząca wypisania dziecka ze szpitala należy do matki.

Projekt „Na straży praw rodzących w czasach kryzysu” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

  • Logo EOG

Czytaj także: