szczęśliwa po porodzie

Pakiet okołoporodowy Fundacji Rodzić po Ludzku

Przedłożyłyśmy nowej Minister Zdrowia nasze rekomendacje „38 postulatów – pakiet okołoporodowy Fundacji Rodzić po Ludzku”. Zapewnienie najwyższej jakości opieki okołoporodowej to misja Fundacji Rodzić po Ludzku. Realizacja naszych postulatów w tym zakresie wymaga również wspólnych działań ze stroną rządową. Chcemy podjąć wspólne kroki, aby zapewnić każdej kobiecie planującej macierzyństwo opiekę, która nie tyko chroni zdrowie, ale też szanuje godność i komfort podczas tego wyjątkowego etapu życia.

 

14 lutego 2024 r. złożyłyśmy na ręce nowej Ministry Zdrowia Izabeli Leszczyny 38 postulatów w pakiecie dla poprawy opieki okołoporodowej.

 

14 marca 2024 r. spotkałyśmy się z Ministrą Zdrowia Izabelą Leszczyną

Joanna Pietrusiewicz, prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku, oraz Izabela Makowska, prawniczka Fundacji, brały udział w spotkaniu z Ministrą Zdrowia Izabelą Leszczyną. Na spotkaniu obecni byli również: dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus, Konsultantka Krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego, Dagmara Korbasińska-Chwedczuk, zastępczyni dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego, oraz Marek Kos, Podsekretarz Stanu.

 

Rozmawiałyśmy m.in. o:

  • źródłach problemów z dostępnością znieczuleń zewnątrzoponowych podczas porodu oraz o możliwych rozwiązaniach systemowych;
  • wyższych wycenach procedur i innych świadczeń okołoporodowych, w tym o rozszerzeniu edukacji przedporodowej od początku ciąży i wydłużenie wizyt
  • patronażowych do ukończenia pierwszego roku życia dziecka;
    powołaniu zespołu do spraw opieki okołoporodowej przy MZ oraz grup roboczych.

 

Dziękujemy Pani Izabeli Leszczynie oraz przedstawicielom MZ za wysłuchanie głosu Fundacji Rodzić po Ludzku. Czekamy na reakcję Ministerstwa w sprawie zespołu roboczego. Ważne jest dla nas, żeby na bieżąco wnosić Wasz głos bezpośrednio do Ministerstwa i rozmawiać o możliwych rozwiązaniach i prowadzić dialog, który przynosi konkretne rozwiązania. Nie chcemy z mediów dowiadywać się o planach zamykania porodówek i komunikować się w taki sposób!

 

Zwracamy się do Ciebie z gorącą prośbą o wsparcie działalności naszej Fundacji 1,5% podatku dochodowego za rok 2023.

 

Tak jak w latach poprzednich, tak i w tym roku wszystkie otrzymane środki przeznaczymy na wsparcie prawne kobiet, interwencje, edukację i działania rzecznicze mające realny wpływ na podnoszenie jakości opieki okołoporodowej w szpitalach.

Aby przekazać 1,5% podatku Fundacji Rodzić po Ludzku wystarczy wpisać nasz numer KRS: 0000150773 w odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym.

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

  • Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Czytaj także: