megafon

Petycja w sprawie niepowoływania prof. dr hab. Mariusza Dubiela na stanowisko wojewódzkiego konsultanta ds. położnictwa i ginekologii

Wraz z pięćdziesięcioma organizacjami pozarządowymi, które stoją na straży praw kobiet, podpisałyśmy się pod petycją w sprawie niepowoływania prof. dr hab. Mariusza Dubiela na stanowisko wojewódzkiego konsultanta ds. położnictwa i ginekologii oraz w sprawie odwołania prof. Dubiela z funkcji wojewódzkiego konsultanta ds. perinatologii.

To jest działanie, który podkreśla nasze zaangażowanie w sprawy związane z opieką okołoporodową i naszą gotowość do działania na rzecz walki o prawa kobiet. Oto powody, dla których zdecydowałyśmy się dołączyć do tej inicjatywy.

W mediach już było dość głośno o tej sprawie, ponieważ zachowanie prof. dr hab. Dubiela wobec pacjentek opisywały krajowe media. Gazeta Wyborcza informowała o protekcjonalnym i obcesowym traktowaniu pacjentek i współpracowników oraz o naruszaniu procedur systemu ochrony zdrowia (np. bezprawne odmowy udzielenia świadczenia gwarantowanego, a nawet zaniechania wystawienia pisemnej odmowy wykonania procedury medycznej). Nadużycia te zostały potwierdzone w postępowaniach przed Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Argumentami, które skłoniły nas do podpisania się pod tą petycją, są doświadczenia kobiet załączone do petycji.

„W mailach i telefonach kobiety informują o haniebnym traktowaniu – profesor ma wyzywać pacjentki, traktować je obcesowo, w niektórych przypadkach pozwalać sobie nawet na komentarze o charakterze seksualnym. Przesłane do nas historie załączamy do niniejszej petycji. Jak pisała nam jedna ze skrzywdzonych kobiet: „zapytałam, czy mam się rozebrać, po czym usłyszałam <<nie mam nic przeciwko, bo ładna jesteś, ale brzuch wystarczy>>. W trakcie wizyty dowiedziałam się tylko tyle, że moje dziecko ma <<długie nogi po mamie>>. Nic więcej.”

Wraz z innymi organizacjami pozarządowymi, które stoją na straży praw kobiet, podpisujemy się pod słowami:

„Jego zachowanie urąga profesji lekarza, który jest zawodem zaufania publicznego, stoi w sprzeczności z przyrzeczeniem lekarskim i kodeksem etyki lekarskiej, może być uznane także za naruszające przepisy polskiego prawa. Taki człowiek nie może piastować oficjalnego stanowiska ani mieć decydującego głosu w sprawach ginekologii i położnictwa oraz perinatologii dla całego województwa. Powołanie prof. dr hab. Dubiela na stanowisko wojewódzkiego konsultanta ds. ginekologii i położnictwa pozostawienie go w roli wojewódzkiego konsultanta ds. perinatologii będzie poważnym zagrożeniem dla ochrony praw pacjentek zamieszkującym województwo kujawsko-pomorskie.”

Petycja została złożona do Mikołaja Bogdanowicza, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

  • Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Foto. Lara Jameson

Czytaj także: