protest

Stanowisko Fundacji Rodzić po Ludzku w sprawie tak zwanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niekonstytucyjność przepisów umożliwiających dokonanie aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu

My, kobiety z Fundacji jesteśmy oburzone tym, że po raz kolejny w Polsce odbiera się nam prawa i ogranicza naszą wolność. Nasz sprzeciw budzi nie tylko treść proponowanych zmian ale sposób ich wprowadzenia. 

Wspieramy kobiety w ciąży, kobiety rodzące i kobiety w połogu. Upominamy się o szacunek do nich i o ich godność od 20 lat. Wiemy, jak kobiety są traktowane w szpitalach, na sali porodowej, po porodzie. Walczymy o to, by kobieta mogła decydować o tym jak, z kim i gdzie chce urodzić swoje dziecko. Uważamy, że każda kobieta w Polsce ma prawo do podejmowania samodzielnych decyzji. A roląa państwa jest jej w tym pomagać. 

To państwo powinno zapewnić: odpowiednią edukację seksualną, nieskrępowany dostęp do środków antykoncepcyjnych, możliwość skorzystania z metody in-vitro. Państwo powinno również zagwarantować wsparcie psychologiczne i wsparcie finansowe dla wszystkich przyszłych matek. Państwo ma pomagać, ale to do kobiety należą decyzje. 

Państwo, które uniemożliwia kobiecie swobodę podjęcia decyzji jest państwem opresyjnym, w którym kobieta przestaje być człowiekiem, a staje się zakładnikiem decyzji politycznych. Sprzeciwiamy się temu stanowczo! Mówimy zdecydowane nie. 

Wiemy, że to orzeczenie Trybunału będzie miało dramatyczne skutki. Dla zdrowia kobiet, dla ich rodzin. O zdrowiu kobiet nie powinni decydować politycy. Nigdy. I ta kwestia nie może być narzędziem politycznym, instrumentalnie wykorzystanym przez decydentów.

Przyłączamy się do protestów. 

Kobiety, jesteśmy z Wami i będziemy Was wspierać! Popieramy Wasze żądania, wspieramy wszystkie położne, które odważnie mówią: ”Jestem położną, jestem za wyborem”. My także. I nie pozwalamy odbierać kobietom prawa do decydowania o swoim zdrowiu i życiu. 

Protestujmy! 

Walczmy o prawo do decydowania o własnym życiu, bo kto, jeśli nie my wie, co dla nas jest dobre. Bądźmy czujne, przyglądajmy się uważnie decyzjom podejmowanym przez rządzących, nie gódźmy się na ograniczanie naszych praw. 

To zamach na nasze życie i zdrowie, to cios dla naszych rodzin. 

Brońmy ich dzisiaj, brońmy zawsze.

Kobiety z Fundacji Rodzić po Ludzku

Joanna, Agnieszka, Monika, Margo, Iwona, Joanna, Anna, Dominika, Maja, Anna, Marta


Czytaj także: