Wzory pism

Mówimy “stop” rozdzielaniu dzieci od matek. Od rodziców. To nieludzkie!

 

Przekazujemy Wam przygotowany przez nas wzór pisma, który możecie pobrać, wypełnić i użyć w sytuacji rozdzielania Was z dzieckiem.

W dn. 19 października Fundacja złożyła w Ministerstwie Zdrowia petycję „W obronie noworodków przebywających w szpitalach w Polsce”, pod którą podpisało się ponad 112 tys osób. Czekamy na rozpatrzenie petycji i szybką interwencję Ministra Zdrowia.

 

Wzór pisma znajdziesz tutaj: Pobierz Fundacja Rodzic po Ludzku pismo zaprzestanie rozdzielania dla rodzica.docx(15KB)

 

Odmowa wypisu dziecka ze szpitala w sytuacji zakażenia matki COVID-19.

 

Do Fundacji Rodzić po Ludzku napływa coraz więcej skarg kobiet, którym z powodu pozytywnego wyniku testu na COVID-19 odmówiono prawa do zabrania noworodka po porodzie ze szpitala do domu. Zdaniem Fundacji taka procedura stanowi bezpodstawne ograniczenia praw rodzicielskich.

Pamiętaj, że zalecenia (przejdź do zaleceń )Konsultanta Krajowego w dziedzinie neonatologii oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego nie są powszechnie obowiązującym prawem, pełnią raczej rolę rekomendacji i wskazówek.

Jeśli spotkało Cię takie zachowanie ze strony szpitala pamiętaj:

Dziecko powinno być wydane Tobie albo ojcu dziecka. Jeśli szpital odmawia wydania dziecka, a nie ma zastrzeżeń co do jego kondycji fizycznej, możesz wypisać dziecko na żądanie.

Matka i ojciec dziecka co do zasady mają pełne prawa rodzicielskie, jeśli szpital odmawia wydania dziecka żądaj podania na piśmie podstawy prawnej.

Po tym, jak lekarz/położna udzieli Ci wyczerpujących informacji na temat potencjalnych ryzyk dla zdrowia dziecka spowodowanych przebywaniem z zarażona matką, możesz podjąć decyzję o wręczeniu im podpisanego przed porodem oświadczenia o zabraniu dziecka ze szpitala na własne ryzyko.

 

Wzór oświadczenia znajdziesz tutaj: Pobierz oświadczenie matki niezgoda na separację COVID-19.docx(15KB)

 

Jeśli obawiasz się, że szpital może odmówić wydania dziecka zarówno Tobie jak i ojcu, przygotuj wcześniej upoważnienie dla osoby trzeciej umożliwiające odbiór dziecka przez tą osobę. Wydrukuj upoważnienie w 2 egzemplarzach. Jeden weź ze sobą do szpitala, a drugi przekaż osobie upoważnionej do opieki nad dzieckiem.

 

Wzór upoważnienia znajdziesz tutaj: Pobierz upoważnienie covid pozytywny.docx (15KB)

 

Możesz wezwać policję i w jej asyście domagać się wydania dziecka.

Możesz wezwać dyrekcję szpitala do wydania dziecka.

 

Wzór pisma znajdziesz tutaj:Pobierz Pismo do Dyrektora niewydanie dziecka.docx(15KB)

 

Pamiętaj, że zachowanie szpitala, który nie chce wydać dziecka matce z dodatnim testem COVID-19 jest bezprawne.

Koniecznie złóż skargę do dyrekcji szpitala oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Skargę do dyrekcji szpitala możesz złożyć za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej.

 

Wzór skargi do Rzecznika Praw Pacjenta znajduje tutaj: Pobierz Skarga.RPP.docx(13KB)

 

Porody z osobą towarzyszącą. Czy odbywają się w obecnej sytuacji? Jak to sprawdzić? Jakie mamy prawa?

 

zaleceniach Konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz w dziedzinie perinatologii w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce aktualizowanych 16 września 2021 r. na stronie Ministerstwa Zdrowia czytamy, iż „zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (…) w Polsce nie ma arbitralnego zakazu porodów rodzinnych.”

Ostateczna decyzja jest podejmowana przez kierownika podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w porozumieniu z ordynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego.

Zgodnie z zaleceniami niezbędne wymagania to:

 

  1. wypełnienie przez osobę towarzyszącą, w trakcie porodu, ankiety epidemiologicznej,
  2. osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu musi nosić maskę i rękawiczki,
  3. rodząca wraz z osobą towarzyszącą przebywa w pojedynczej, indywidualnej sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny,
  4. osoba towarzysząca rodzącej może zostać wpuszczona w momencie rozpoczęcia porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie,
  5. osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren szpitala.

 

 

Jeżeli szpital nie stosuje się do powyższych zaleceń pamiętaj że masz prawo wezwania szpitala do zaprzestania naruszeń. 

 

Wzór wezwania znajdziesz tutaj: Pobierz wezwanie.docx(16KB)

 

To czy wybrany przez Ciebie szpital wspiera w obecnej chwili poród z osobą towarzyszącą i na jakich zasadach się to odbywa sprawdzić bezpośrednio w szpitalu, w którym planujesz rodzić, ponieważ sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie.

Pełen tekst zaleceń oraz ankietę epidemiologiczną możesz znaleźć pod nr 19  wytycznych (przejdź do wytycznych „Opieka okołoporodowa”)

 

Oświadczenie dla rodzica, który nie zgadza się na izolowanie swojego dziecka. Jeśli oczekujesz na wynik testu w kierunku COVID-19 lub masz pozytywny wynik testu i chcesz zajmować się swoim dzieckiem.

Pamiętaj, że masz prawo do uzyskania wiedzy o tym z jakie jest ryzyko zakażenia dziecka, jakie są korzyści i ryzyka z tej sytuacji. Pamiętaj, że To jest Twoje dziecko i Ty po uzyskaniu informacji masz prawo zdecydować.

 

Wzór oświadczenia znajdziesz tutaj: Pobierz oświadczenie matki-niezgoda na separację COVID-19.docx(15KB)

 

Szablon skarg do RPP i RPO

 

Piszecie do nas. Czytamy i słyszymy Wasze głosy o nadużyciach i absurdalnych procedurach wciąż obecnych w wielu placówkach. Spośród pojawiających się od Was informacji dotyczących naruszeń Waszych praw, zbieramy obecnie te najczęstsze i najpilniejsze. Zanonimizujemy je, tak by nie dało się Was rozpoznać z imienia i nazwiska i przekażemy Rzecznikowi Praw Pacjenta i/lub Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Poprosimy ich o podjęcie działań interwencyjnych w ramach ich kompetencji.

Tak, żeby jak najszybciej zaprzestano niedopuszczalnych praktyk.

Możecie wzmocnić nasz głos i samodzielnie wysyłać swoją indywidualną skargę bezpośrednio na adres biura RPP i/lub RPO.

To proste. Poniżej, znajdziecie szablony takich skarg. Wystarczy je zapisać u siebie na komputerze, wypełnić i wysłać na adres e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl (Rzecznik Praw Pacjenta) lub biurorzecznika@brpo.gov.pl (Rzecznik Praw Obywatelskich).

 

Szablon skarg znajdziesz tutaj: Pobierz Skargę.RPO.docx(13KB) i tutaj: Pobierz skargę.RPP.docx(13KB)