Ukraina

Польські правила щодо органiзацiї догляду пiд час пандемії SARS-CoV-2

Польські правила щодо органiзацiї догляду пiд час пандемії SARS-CoV-2

Польські правила щодо органiзацiї догляду у передпологовому перiодi, пiд час пологiв та пiсля пологiв пiд час пандемії SARS-CoV-2 стосуються жінок у передпологовому перiодi, пiд час пологiв та пiсля пологiв.

Дата оновлення: березень 2022

 

Інформацію взято з сайтiв Міністерства охорони здоров’я, уповноваженого з прав пацієнта, листів, переказаних фундації «Народити по-людяному», та сайтів Польської ради акушерів-гінекологів, Польської ради неонатологів та Головної санiтарно-епiдемiологiчної станції.

 

Здорові жінки (без підозри на захворювання або підтвердження COVID-19)

 

1. Процедури догляду за вагітними

1.1 Аналізи та пренатальна діагностика

Немає актуальних змін у процедурах.

 

1.2 Доступ до УЗД

Немає актуальних змін у процедурах.

 

1.3 Школа підготовки до пологів — передпологове навчання

Передпологові курси, оплачувані NFZ, проводяться починаючи з 21-го тижня вагітності. Вiдповiдають за проведення занять акушери-гiнекологи. Навчання може вiдбуватися за допомогою телекомунікаційних приладiв, які уможливлюють здальні консультації.

В ситуації, коли навчання проводиться безпосередньо, учасниками належить дотримуватися процедур і наказів щодо зменьшення розповсюдження віруса SARS-CoV-2 та запевнення безпечних умов для всіх учасників, а саме: дотримуватися відстані у 1,5 метра між учасниками, мати доступ до дезiнфiкуючої рідини до долонь перед входом до навчальної кімнати, регулярно перевітрювати кiмнати, а сидіння та поверхні, які підлягають безпосередньому контаку, дезiнфекувати після кожного заняття. Перед початком занять, які відбуваються безпосередньо, учасники мають пройти епідеміологічне обстеження та впевнитися, що температура тіла не перевищує норми.

Запитайте свою акушерку в амбулаторії чи поліклінці про доступні курси.

Джерело:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytycznedlaposzczegolnychzakresowirodzajowswiadczen

 

1.4 Психологічна допомога

Якщо Ви відчуваєте, що Ваш психічний стан погіршився, зверніться до сімейної акушерки або лікаря. У разi потреби Ви можете звернутися до організацій, які у ці важкі часи пропонують допомогу за телефоном.

На поданому сайті Ви знайдете необхідні номери телефонів.

Джерело:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/gdzie-znajdziesz-pomoc-w-przypadku-pogorszenia-stanu-psychicznego

 

1.5 Щеплення вагітних

Щеплення вагітних жінок вiд COVID-19.

У протоколі Польського товариства акушерів-гінекологів зазначається: «Станом на цей час не стверджено підвищеного ризику щеплення проти COVID-19 у вагітних відносно іншої групи популяції людей у прокреаційному віцi, немає також даних, якi б вказували на шкідливу дію щеплення на розвиток плоду від моменту запліднення. Натомість, виходячи з недостатньої кількостi даних для оцінення цих результатiв згідно з критеріями EBM, рекомендовано щодо кожного щеплення провести консультацiю з лікарем — акушером-гінекологом, який веде вагітність. На підставі великої кількості спостережень і оцінки безпеки щеплення вагітних препаратами mRNA вважається, що цi препарати належать до препаратiв першого вибору в профілактиці інфекції COVID-19 у вагітних».

Джерело:

https://www.ptgin.pl/aktualnosc/stanowisko-ptgip-dotyczace-szczepien-kobiet-ciezarnych-przeciwko-covid19

 

В оголошенні Міністерства охорони здоров’я стосовно відновлення щеплення вагітних проти коклюшу спеціалісти заохочують до щеплення вагітних жінок.

Джерело:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-sprawie-wykonywania-szczepien-ochronnych-w-czasie-pandemii-covid-19

 

2. Пологовi протоколи

2.1 Партнерські пологи (від 16.09.2021)

Присутність партнера пiд час пологiв можлива у деяких лікарнях. Ви можете перевірити, чи дозволяє вибраний Вами пологовий будинок проводити партнерські пологи. Перевірити це можна лише безпосередньо контактуючи з вибраною лiкарнею, оскiльки це залежить від актуальної організації праці.

В протоколах Державного консультанта з акушерства, гінекології та перинатології, які опубліковано 15.07.2020 на сайті Міністерства охорони здоров’я, зазначається: «Відповідно до актуальних законів <…> в Польщі немає заборони проводити партнерськi пологи, остаточне рішення про їх можливість приймає керівник медичного центру спільно з ординатором відділення, виходячи з організації праці та можливостi ізолювати вагітну та її партнера від інших пацієнток. Вимоги для партнерських пологiв щодо вагітної та партнера мають бути достосованi до можливостей лікарні, але щонайменше повинні мiстити наступне:

 • виповнення партнером епідеміологічної анкети (вкладений файл);
 • партнер під час перебування в лікарні весь час має носити захисну маску і рукавички;
 • породілля і партнер перебувають у окремій палаті з власним санвузолом;
 • партнер може долучитися до породiллв момент початку пологової діяльності і повинен вийти з лікарні не пiзнiше, нiж через двгодини після закінчення пологів;
 • особи, які перебвають на карантині або ізоляції не можуть брати участі в партнерських пологах».

 

2.2 Контакт «шкіра-до-шкіри»

Неперерваний контакт «шкіра-до-шкіри» протягом двох годин або більше має бути застосований, якщо стан матері та дитини є задовільним. Оцінювання дитини за шкалою Апгар можна виконати на животі матері, а вагу та iншi вимiрювання провести після першого прикладення до грудей, не перериваючи контакту «шкіра-до-шкіри». Щодо цього змiн немає, залишається актуальним стандарт пiсляпологового догляду.

Більше про це на сайті: https://www.rodzicpoludzku.pl/standard-opieki-okoloporodowej/1133-kieszonkowe-wydanie-standardow-opieki-okoloporodowej-dla-niecierpliwych.html

 

2.3. Протокол щодо так званого методу кенгуру за участю партнера пiд час кесаревого розтину від 16.09.2021:

«Закон, який регулює права пацієнта і уповноваженого з прав пацієнта в ситуації епідеміологічного загроження, передбачує можливість обмежння прав пацієнта, але не дозволяє повнiстю позбавити пацiєнта його прав. До обов’язкiв керівництва і персоналу лікарні належить знайти можливості, які дозволять застосувати метод кенгуру за участю партнера у пологах з кесаревим розтином.

Немає жодних перешкод для батька дитини перебувати зі своєю дитиною протягом двох годин після кесаревого розтину, якщо сповнюються наступні вимоги:

 • виповнено епідеміологічну анкету;
 • закладено охоронну маску, проводиться регулярна дезинфекція долонь;
 • батько перебуває у визначеному персоналом місці, де немає контакту з іншими пацієнтами та партнерами.

Остаточне рішення щодо застосування методу кенгуру за участю батька приймається виходячи з організаційних можливостей лікарні та затверджується керівником відділення.

 

2.3. Відвідини в лікарні

Відповідно до рекомендації Головної санiтарно-епiдемiологiчної станції від 11.03.2020 встримано відвiдини в лікарнях. Краще перевірити особисто, яке рішення прийняло кервництво обраної Вами лікарні. Подробиці в протоколах Міністерства охорони здоров’я (пункт 30): https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen

 

2.4. Догляд за госпіталізованим новонародженим

Перелiк умов, за яких батьки госпіталізованого новонародженого можуть його провідати, згідно з новими рекомендаціями державного консультанта в справі неонатології вiд 12.11.2020 (розмiщенi на сайті Міністерства охорони здоров’я):

«При теперішньому стані епідемії в Польщі існує необхiднiсть з боку персоналу відділення контролювати відвiдини у відділеннях інтенсивної терапії та патології новонародженних. Ми знаємо, що це важка ситуація як для батьків, так і для дітей. Намагаймося знайти рішення, які допоможуть батькам отримати інформацію про стан здоров’я та лікування дитини, а також дозволять на обмежені (наприклад, два рази на тиждень у визначенi години) безпечні відвiдини дитини у відділеннях. Рiшення щодо умов безпеки (способах застосування матеріалів особистої охорони) приймає ординатор відділення спільно з обласним консультантом неонатології на підставі оцінки актуальної епідеміологічної ситуацiї. Необхiдно створити графік відвідин, щоб батьки різних пацієнтів не зустрічалися у відділенні. Немає протипоказань щодо годування молоком матері, його можна щоденно привозити до лікарні і передавати персоналові відділення згідно з внутрішніми правилами (файл 2).

Якщо мати перебуває з дитиною весь час (не виходить за межі відділеня), вона повинна пройти обстеження на початку госпіталізації. Регулярні короткі відвiдини не вимагають обстеження, лише користування з засобів особистої охорони згідно з рекомендаціями персоналу».

 

3. Протоколи щодо догляду після пологів у родинному оточеннi

3.1 Післяпологовий візит акушерки

Знайдіть телефон та адресу Вашої дільничної акушерки під час вагітності, щоб взяти участь у передпологовому навчаннi, а також запланувати післяпологові візити. Скоріше за все акушерка вiдвiдає вас один раз, а наступні консультацiї проводитимуться онлайн або по телефону. Перед візитом до Вас акушерка зателефонує, щоб зібрати епідеміологічнi данi та оцінити, наскiльки вiдвiдання Вас у домi є безпечним. По телефону відбудеться також розмова про перебіг пологів, виписку з лікарні та Ваш стан здоров’я, щоб Ваш особистий контакт з акушеркою був якомога коротким. Візит до Вашого дому буде заплановано на конкретну годину, акушерка може попросити Вас відповідним чином приготувати помешкання.

Подробиці можна знайти на сайті: Wytyczne dla poszczególnych zakresów i rodzajów świadczeń.

 

3.2 Допомога при грудному годуванні (лактаційна)

Лактаційні поради не оплачуються з коштiв NFZ, але Ваша родинна акушерка може надати домогу пiд час патронажного візиту після пологів в межах своєї кваліфікації. Ви також можете знайти сертифікованих лактаційних радників (CDL), спеціалістів, які пройшли професійну підготовку в Центрі науки про лактацію.

Контакти тут: http://cnol.kobiety.med.pl/pl/doradcy-cdl/lista-doradcow/

 

3.3. Психологічна допомога

Час після пологів вийнятковий з багатьох причин. Цей час може бути виснажливий психічно, Ви можете відчувати фізіологічне обниження настрою.

Якщо Ви відчуваєте погіршення настрою впродовж декількох днів або сильний непокій, дзвоніть до своєї дільничної акушерки або звертайтеся за допомогою до організацій, які пропонують телефонну підтримку. На цьому сайті Ви знайдете номери телефонів:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/gdzie-znajdziesz-pomoc-w-przypadku-pogorszenia-stanu-psychicznego

 

3.4. Щеплення новонародженного і немовляти

Щеплення в лікарні в перші дні життя виконуються згідно з протоколами. Відповідно до інформації Міністерста охорони здоров’я з 17.04.2020 обов’язкові щеплення відновлено згідно з календарем щеплень. Подробиці про щеплення в дільничнiй поліклініці тут:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-sprawie-wykonywania-szczepien-ochronnych-w-czasie-pandemii-covid-19

 

3.5. Візити до педіатра

Уповноважений з прав пацієнта повідомляє, що «здальнi візити є важливим елементом опіки в часі епідемії», однак за їх допомогою не можна виконати всіх медичних процедур, наприклад щеплення. На сайті уповноваженого сказано також: «Не кожну дитину лікар може обстежити дистанцiйно. Огляд дітей до другого року життя лікар має провести в поліклініці або вдома. Для таких малих дітей не можуть проводитися дистанцiнi телевізити. Для дітей у вiцi до шести рокiв дистанцiно може відбуватися тільки контрольний візит, який лікар визначає під час особистого огляду. Для старших дітей лікар приймає рішення щодо того, чи особистий огляд є необхідним. Згідно з актуальними протоколами батьки можуть не погодитися на здальний візит (з вийнятком ситуації, в якій потрібний рецепт на ліки для продовження лікування)». Також зазаначається, що «діти до другого року життя з підозрою на інфекцію SARS-CoV-2 мають пройти особисте обстеження у лікаря».

Джерело: https://www.gov.pl/web/rpp/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi

 

3.6. Щеплення для жінок, які годують груддю:

http://www.neonatologia.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=232:stanowisko-krajowego-nadzoru-w-dziedzinie-neonatologii-oraz-polskiego-to-warzystwa-neonatologicznego-wobec-istniejacych-watpliwosci-dotyczacych-szczepienia-przeciwko-covid-19-wykonywanego-szczepionka-wyprodukowa-na-przez-biontech-and-pfizer-u-kobiet-karmiacych-piersia&catid=8&Itemid=103

 

Догляд за жінкою з підозрою на COVID-19 або підтвердженням інфекування

 

1. Вагітність

Догляд за вагітною

В разi підозри у себе інфекування COVID-19 Ви маєте дiяти вiдповiдно до правил для всіх осіб з симптомами або тих, хто перебуває на карантині (корисні інформації на сайті МОЗ, посилання внизу). Ми радимо Вам залишатись у контакті з особами, які здiйснюють догляд за Вами в часі вагітності (акушеркою або лікарем), оскiльки цi спеціалісти найкраще знають Ваш анамнез і їх підтримка може бути важливою пiд час лiкування, якщо інфекція підтвердиться. Залежно від терміну вагітності також необхідно встановити подальший план догляду (наприклад, терміни аналізів) стосовно до Вашого самопочуття і актуального епідеміологічного стану так, щоб зменшити ризик захворювання у Вашому оточенні, а також запевнити Вам відповідний догляд на перiод вагітності.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

На разі немає конкретних протоколів догляду вагітної з інфекцією COVID-19.

Q&A про органiзацiю догляду у передпологовому перiодi, пiд час пологiв та пiсля пологiв:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-opieki-okoloporodowej-w-czasie-epidemii&sa=D&source=docs&ust=1645436766567645&usg=AOvVaw2VUBKWIpBStyxnECNJeu9s

 

2. Пологи

Я вагітна, перебуваю на ізоляції/карантині. Наближається термін пологів. Якими мають бути мої подальші дії?

Вагітна жінка повинна звернутися до лікаря, який веде вагітність, за інформацією про форму подальшого ведення вагітності, місце і правила госпіталізації. Лiкар передасть подальше ведення вагітності до визначеного у даному місті епідеміологічного центру.

Джерело: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

В інформації на сайті МОЗ з 15.07.2020 зазначено: «За актуальними даними щодо вертикального зараження вірусом SARS-CoV-2 у передпологовому перiодi, пiд час пологiв та пiсля пологiв, згідно з новими науковими інформаціями ризик зараження є низьким, кесарів розтин не вважається єдиним методом закінчення пологів і вагітності у жінок з підтвердженням інфекції /підозрою на неї, дозволяється проведення натуральних пологів — залежно від актуальної пологової ситуації, із взяттям під увагу місцевих організаційних питань, пов’язаних зі станом епідемії.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-opieki-okoloporodowej-w-czasie-epidemii&sa=D&source=docs&ust=1645436766567645&usg=AOvVaw2VUBKWIpBStyxnECNJeu9s

Радимо слідкувати за новими протоколами санiтарно-епiдемiологiчної станції і МОЗ, які можна знайти за посиланням: https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/».

Згідно з новими протоколами державного консультанта з неонаталогії і Польського товариства неонатології, якщо клінічний стан дитини добрий, можна використати пізнє перерізання пуповини, незважаючи на інфекцію матері.

Повний текст протоколу на сайті консультантів та МОЗ: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen

Протоколи польського товариства неонатологів: http://www.neonatologia.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=215:postepowanie-z-noworodkiem-przy-podejrzeniu-potwierdzeniu-zakazenia-sars-cov-2-u-matki-oraz-z-rozpoznaniem-zakazenia-sars-cov-2&catid=8&Itemid=103

 

3. Догляд за новонародженним:

Згідно з новими протоколами Державного консультанта в справах неонатології з 12.11.2020 і Польського товариства неонатологів, немає вимоги ізолювати новонароджених від матері з підтвердженням iнфекцiї / підозрою на неї. Дії мають залежати від наступних чинникiв:

 • стану здоров’я матері та дитини;
 • рішення матері, хоче вона доглядати за дитиною особисто чи варто її ізолювати;
 • умов в лікарні, визначених для перебування осіб з інфекцією COVID-19.

Беручи до уваги кількість пацієнтів, Польське товариство пропонує перебування новонародженного з матір’ю, а також грудне годування.

Товариство радить виконати раннє купання новонародженного і ретельне обстеження згідно з протоколом.

Увага: рішення має бути прийняте перед пологами і виражене писемно матір’ю.

 

Товариство радить виконати перше купання дитини відразу піля пологів, щоб усунути потенціальні частини віруса на шкірі дитини.

В протоколі можна знайти також рекомендації щодо діагностики вірусу COVID-19 у дитини.

Повний текст протоколу консультантів МОЗ на сайті: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen

Протокол Польського товариства неонатологів: http://www.neonatologia.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=215:postepowanie-z-noworodkiem-przy-podejrzeniu-potwierdzeniu-zakazenia-sars-cov-2-u-matki-oraz-z-rozpoznaniem-zakazenia-sars-cov-2&catid=8&Itemid=103

 

4. Грудне годування

Протоколи щодо новонародженних у матерей з підтвердженням інфекції / підозрою на неї вiд державного консультанту з неонатології МОЗ з 12.11.2020:

«Актуальні протоколи ВООЗ, AAP, UENPS не забороняють грудного годування від перших хвилин після народження, але наказують використання запобіжних дій проти інфекування: ізоляцію матері, закладання охоронної маски, гігієну рук і грудей. Процедури з Китаю, навпаки, встановлюють 14 днів ізоляції дитини до отримання негативних результатів аналізів, i тiльки потiм перехiд до грудного годування. Важливим чинником при прийнятті рішення є відповіднє інформування матері щодо ризика натурального (грудного) годування».

Годування дитини відсмоктаним грудним молоком матерi, у якої підтверджено інфекцію:

«Важливою умовою є допомога медичного персоналу в реалізації протоколу, що мiстить порад, які передбачають використання засобів особистої охорони при контакті з пацієнткою, а також процедури отримання грудного молока і його передання дитині (файл 1). В деяких наукових працях підтверджується наявність антитіл проти SARS-CoV-2 в грудному молоці інфiкованих матерей, але їх роль у формуваннi іммунітету проти цієї хвороби у дітей не підтверджено. Якщо аналіз RT-PCR виявив у дитини інфекцію, протипоказанням грудного годвання є тільки клінічний стан та самопочуття матері».

Повний текст протоколу щодо новонародженних матерей з підозрою інфекції COVID-19 або її підтвердженням на сайті: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen

 

Згідно з новими протоколами Польського товариства неонатологів рекомендується грудне годування!

Товариство підтверджує, що станом на сьогоднi не вдалося викрити живий вірус в грудному молоці. Водночас немає наукових праць, які б однозначно стверджували, що грудне годування запобігає інфекції.

Лактація повинна бути підтримана у кожної жінки за вийнятком ситуації, коли вона перебуває у важкому клінічному стані.

Повний текст: http://www.neonatologia.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=215:postepowanie-z-noworodkiem-przy-podejrzeniu-potwierdzeniu-zakazenia-sars-cov-2-u-matki-oraz-z-rozpoznaniem-zakazenia-sars-cov-2&catid=8&Itemid=103

 

5. Виписка з лікарні:

Новi протоколи Державного консультанта з неонатології з 12.11.2020 і керівника Польського товариства неонатологів мiстять записи щодо виписки новонародженного з лікарні.

В них описано двi ситуації з підтверженою інфекцією у матері.

Якщо дитина за рішенням матері була ізольована, а результат аналізу у дитини негативний, немовля можна виписати без підозри на інфекцію.

Якщо дитина перебувала з матір’ю, належить перед випискою зробити тест (може бути антиген).

Рекомендується, щоб новонароджений перебував у помешканні без осiб, якi знаходяться на ізоляції.

Остаточне рішення щодо виписки дитини належить до матері. Вона повинна отримати інформацію «про загроження, які виникають при виписці дитини додому, де перебуває особа під ізоляцією». Повний текст протоколів про новонародженних матерей з підтвердженням інфекції COVID-19 або підозрою на неї на сайті: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen

Міжнародні протоколи щодо догляду за вагітної жінкою і в часі пологів та грудного годування:

http://covid.fpkp.pl/.

 

Tłumaczenie artykułu: https://rodzicpoludzku.pl/aktualnosci/polskie-regulacje-w-zakresie-opieki-nad-kobieta-w-ciazy-porodzie-i-po-porodzie-w-czasie-pandemii-sars-cov-2-dotyczy-kobiet-w-okresie-okoloporodowym/

 

 


Czytaj także: