Zgłoś naruszenie

Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego przesyłam skargę związaną z pobytem w Państwa placówce.
W roku przebywałam w Państwa szpitalu. W związku z moim pobytem w Państwa placówce doświadczyłam przykrych sytuacji. Jest dla mnie bardzo ważne, by dowiedzieli się Państwo co przeżyłam i jak się czułam.
Może Pani zaznaczyć, które, Pani zdaniem, prawa zostały naruszone.
W związku z powyższymi zdarzeniami doszło do naruszenia podstawowych moich praw.
Prawo do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym i dzieciom:
Prawo do poszanowania godności i intymności:
Prawo do szacunku i zakaz nieludzkiego traktowania:
Prawo do poszanowania prywatności i tajemnicy informacji:
Prawo do informacji:
Prawo do wyrażenia zgody na badania i zabiegi:
Z Państwa strony oczekuję:
Odpowiedź na moją skargę proszę przesłać na mój adres e-mail: .
Z wyrazami szacunku,
Skarga, którą przygotowałaś zostanie przesłana na Twój adres mailowy.
W treści maila otrzymasz adres mailowy placówki, do której chcesz wysłać skargę.