План пологiв

План пологiв

План пологiв — це тип документу, в якому жiнка має право зазначити свої очiкування щодо перебiгу пологiв та пiсляпологового догляду за нею i дитиною. План треба пiдготувати та обговорити з особою, яка доглядає за перебiгом вагiтностi, — з акушеркою або лiкарем.

План пологiв укладається з метою, аби тi, хто здiйснює медичний догляд, та iншi особи, якi безпосередньо виконують медичнi заходи, запiзналися з ним, обговорили його з породiллям та, наскiльки це можливо, дотримувалися зазначених в планi породу побажань та просьб майбутньої матерi.

Юридична пiдстава: Розпорядження мiнiстра охорони здоров’ я вiд 16 серпня 2018 року щодо стандарту органiзацiї догляду у передпологовому перiодi, пiд час пологiв та пiсля пологiв, роздiл (пункт) V.

План пологів

 


Czytaj także: