Mama karmiąca piersią

Białystok

Białystok – interweniujemy ws.izolacji hospitalizowanych noworodków

Wnioskujemy o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku z zakresu stosowanych procedur w stosunku do matek z podejrzeniem zakażenia lub zakażonych COVID-19 oraz zasad dotyczących sprawowania przez rodziców dodatkowej opieki pielęgnacyjnej w stosunku do dzieci hospitalizowanych na Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w wyżej wyszczególnionym podmiocie leczniczym.

 


Czytaj także: