Kobieta pisząca na laptopie

Pytamy NFZ o testy

Ostatnie nasze pismo jest związane ze stanowiskiem Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej „NFZ”), wydanym w dniu 29 marca 2022 r., iż „Wymaganie negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, przed przyjęciem pacjenta do szpitala lub do poradni, narusza jego prawa”.

W związku z tym skierowałyśmy pismo do NFZ z zapytaniem:

„Czy w związku z faktem, iż jak wskazuje NFZ – podstawowym warunkiem właściwej realizacji prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych jest zapewnienie odpowiedniej dostępności tych świadczeń – NFZ stoi na stanowisku, iż wymaganie negatywnego wyniku testu  w kierunku SARS-CoV-2 od osoby bliskiej, wskazanej przez rodzącą na podstawie art. 21 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417 , z późn. zm.), przed przyjęciem rodzącej do szpitala stanowi naruszenie jej podstawowego prawa, jako pacjentki do zapewnienia odpowiedniej dostępności do świadczeń zdrowotnych?


Czytaj także: