dwie osoby trzymające się za rękę w geście wsparcia

Interwencja w szpitalach w Bydgoszczy

Strażniczki Fundacji działają na terenie całej Polski. Są blisko kobiet, słuchają ich doświadczeń, edukują w zakresie praw, przekazują Fundacji informacje na temat łamania prawa.

Na podstawie relacji naszej Strażniczki z Bydgoszczy Justyny Chmiel wszczęłyśmy interwencje w dwóch szpitalach w Bydgoszczy – Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ oraz Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Jana Biziela.

W wyniku naszej interwencji:

  • Szpital Miejski zrezygnował z wymogu zamieszkiwania osoby towarzyszącej z rodzącą
  • Szpital Uniwersytecki dokonał rewizji realizacji wytycznych dotyczących momentu wpuszczania na salę porodową osoby bliskiej

To przykład dobrej praktyki, która ma bezpośredni wpływ na realizację prawa kobiet do swobodnego wyboru osoby bliskiej w porodzie oraz prawa wspierania przez osoby towarzyszące od rozpoczęcia akcji porodowej.

W Szpitalu Miejskim odbywają się także odwiedziny na Oddziałach Położniczych, a Szpital Uniwersytecki był pierwszym w regionie, który opracował procedury epidemiologiczne dopuszczając porody z osobą towarzyszącą.

Poród to narodziny dziecka, ale również punkt przełomowy dla kobiet, bo na drodze ku macierzyństwu docierają do końca etapu wyczekiwania, rozpoczynając czas poznawania się i uczenia się siebie nawzajem. Kobieta rodzi się jako matka. Piękne, godne powitanie na świecie należy się i kobietom i noworodkowi.

Kobiety z Bydgoszczy i okolic – życzymy Wam dobrych doświadczeń porodowych! Niech to będzie dla Was wzruszające, wzmacniające i dodające siły doświadczenie!