Kobieta przytula dziecko leżące w łóżeczku noworodkowym

Kraków

Interweniujemy w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Ujastek w Krakowie

W związku z napływającymi do Fundacji niepokojącymi sygnałami dotyczącymi braku realizacji Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej oraz praw pacjenta w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Ujastek w Krakowie, postanowiłyśmy działać!

Skierowałyśmy do Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Ujastek w Krakowie wniosek o wprowadzenie zmian i podjęcie działań.

Z docierających do Fundacji informacji wynika, że zdarzają się sytuacje, w których personel oddziału ginekologiczno-położniczego nie respektuje praw pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem praw związanych z szacunkiem i godnością kobiet, prawa do informacji, prawa do wyrażania zgody na udzielanie świadczeń medycznych. To naruszenia w obszarze podstawowych praw pacjenta!

 

Zgłaszane nam też były przypadki nie zapewnienia przez szpital kontaktu „skóra do skóry” oraz dokarmiania dzieci sztuczną mieszanką bez uzyskania zgody mam i przy jednoczesnym braku zapewnienia mamom wsparcia w karmieniu piersią

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia noworodka, Takie działanie powinno każdorazowo mieć swoje uzasadnienie.

 

Otrzymałyśmy informacje, że niektórym z rodzących mam szpital ograniczał prawo do  porodu z wybraną osobą bliską oraz prawo do kangurowania dzieci urodzonych drogą cesarskiego cięcia. Takie ograniczenia to naruszenie podstawowych prawpacjenta!

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta gwarantuje każdej kobiecie  w czasie porodu prawo do sprawowania opieki ze strony wskazanej osoby bliskiej. Zalecenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące kangurowania dzieci przez osobę towarzyszącą przy porodzie rozwiązanym cięciem cesarskim mówią jasno, iż kangurowanie powinno być umożliwione przez co najmniej dwie godziny po cesarskim cięciu!

 

W szpitalu, według przekazanych nam relacji, niektóre kobiety musiały rodzić w maseczkach.

Jest to niezgodne z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia – postępowanie z noworodkiem w takiej sytuacji zależy od stanu zdrowia mamy i jej decyzji! Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy sali porodowej!

 

Słyszymy Wasze głosy! W piśmie do szpitala odnosimy się również do innych opisywanych przez pacjentki szpitala Ujastek sytuacji, w których dochodziło do naruszenia ich praw.

Jeżeli Szpital nie zrewiduje obowiązujących procedur, zgłosimy sprawę do Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Gdybyście zastanawiały się nad tym, czy szpital, w którym planujecie urodzić, działa zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego lub chciały odwołać się od panujących w szpitalu zasad, podrzucamy Wam aktualne wytyczne (punkt 19 i 20):

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen

Czym jest Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej? Informacje tu:

https://gdzierodzic.info/bazawiedzy/kieszonkowy-przewodnik-po-standardzie-organizacyjnym-opieki-okoloporodowej-czyli-co-obiecuje-minister-zdrowia/


fot. solen-feyissa-uVd1Z6Go74M-unsplash-1.jpg

Czytaj także: