Kobieta przytula dziecko leżące w łóżeczku noworodkowym

Kraków

Interweniujemy w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Ujastek w Krakowie

Interwencja w toku

Ta interwencja jest możliwa tylko dzięki Waszym darowiznom. Wesprzyj, abyśmy mogły dalej działać dla kobiet: Wspieram Fundację Rodzić po Ludzku

 

W związku z napływającymi do Fundacji niepokojącymi sygnałami dotyczącymi braku realizacji Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej oraz praw pacjenta w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Ujastek w Krakowie, postanowiłyśmy działać.

Skierowałyśmy do Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Ujastek w Krakowie wniosek o wprowadzenie zmian i podjęcie działań.

Z docierających do Fundacji informacji wynika, że zdarzają się sytuacje, w których personel oddziału ginekologiczno-położniczego nie respektuje praw pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem praw związanych z szacunkiem i godnością kobiet, prawa do informacji, prawa do wyrażania zgody na udzielanie świadczeń medycznych. To naruszenia w obszarze podstawowych praw pacjenta!

Zgłaszane nam też były przypadki nie zapewnienia przez szpital kontaktu „skóra do skóry” oraz dokarmiania dzieci sztuczną mieszanką bez uzyskania zgody mam i przy jednoczesnym braku zapewnienia mamom wsparcia w karmieniu piersią

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia noworodka, dlatego takie działanie powinno każdorazowo mieć swoje uzasadnienie.

Otrzymałyśmy informacje, że niektórym z rodzących mam szpital ograniczał prawo do  porodu z wybraną osobą bliską oraz prawo do kangurowania dzieci urodzonych drogą cesarskiego cięcia. Takie ograniczenia to naruszenie podstawowych praw pacjenta!

Ustawa o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta gwarantuje każdej kobiecie  w czasie porodu prawo do sprawowania opieki ze strony wskazanej osoby bliskiej. Zalecenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące kangurowania dzieci przez osobę towarzyszącą przy porodzie rozwiązanym cięciem cesarskim mówią jasno, iż kangurowanie powinno być umożliwione przez co najmniej dwie godziny po cesarskim cięciu. Postępowanie z noworodkiem w takiej sytuacji zależy od stanu zdrowia mamy i jej decyzji.

W szpitalu, według przekazanych nam relacji, niektóre kobiety musiały rodzić w maseczkach. Jest to niezgodne z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia – obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy sali porodowej.

Słyszymy Wasze głosy! W piśmie do szpitala odnosimy się również do innych opisywanych przez pacjentki szpitala Ujastek sytuacji, w których dochodziło do naruszenia ich praw.

 

Gdybyście zastanawiały się nad tym, czy szpital, w którym planujecie urodzić, działa zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego lub chciały odwołać się od panujących w szpitalu zasad, podrzucamy Wam aktualne wytyczne (punkt 19 i 20): Ministerstwo Zdrowia – Wytyczne

Czym jest Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej? Informacje tu:

Kieszonkowy przewodnik po SOOO, czyli co obiecuje Minister Zdrowia

 

Aktualizacja: sierpień 2022

25 sierpnia 2022 r. odbyło się spotkanie Fundacji z przedstawicielami Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Ujastek w Krakowie.

Podjęto ważne ustalenia:

I. Szpital udzieli Fundacji pisemnej odpowiedzi na Wniosek do dnia 20 września 2022 r.

II. Fundacja pod koniec roku wyśle raport na temat Szpitala stworzony na podstawie akcji społecznej „Głos matek” za rok 2022.

III. Strony planują kolejne spotkanie w czerwcu 2023 r. w celu podsumowania podjętych przez Szpital działań mających na celu poprawienie świadczonych usług zdrowotnych w stosunku do kobiet w okresie okołoporodowym.

IV. Szpital prześle do wiadomości Fundacji ankietę wypełnianą przez pacjentki, którą wskazał w trakcie spotkania lek. Sergiusz Waszkiewicz.

Nasza radczyni prawna sporządziła notatkę z tego spotkania, z którą możecie zapoznać się poniżej. Czekamy na pisemną odpowiedź szpitala.

Jeśli chcesz opowiedzieć nam jak zmienia się Szpital Położniczo-Ginekologiczny Ujastek w Krakowie, wypełnij anonimową ankietę „Głos Matek”.

Przejdź do ankiety „Głos matek”

Aktualizacja: wrzesień 2022

Szpital udziela odpowiedzi na wniosek Fundacji z dniem 21 września 2022 r.


fot. solen-feyissa-uVd1Z6Go74M-unsplash-1.jpg

Czytaj także: