Logo EOG Fundacji Batorego Fundacji Dzieci i Młodzieży

Sądowe kroki prawne

Sądowe kroki prawne

1.    Postępowanie karne
Jeżeli zaistniałe zdarzenie miało bardzo poważne skutki np.: w postaci śmierci Twojego dziecka lub uszczerbku na zdrowiu Twoim lub dziecka, powinnaś zawiadomić Prokuraturę o popełnieniu przestępstwa. Może tu mieć zastosowanie jeden z przepisów z części szczególnej Kodeksu Karnego, m.in.:

– art. 155 KK – nieumyślne spowodowanie śmierci
– art. 156 KK – ciężki uszczerbek na zdrowiu
– art. 157 KK – inne uszkodzenia ciała
– art. 157a KK – uszkodzenie prenatalne
– art. 160 KK – narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
– art. 271 KK – poświadczenie nieprawdy w dokumencie przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną do wystawienia dokumentu (jeśli uważasz, że dokumentacja medyczna Twoja lub Twoje dziecka została sfałszowana, możesz zgłosić zawiadomienie do prokuratury).

Pamiętaj, że nie musisz znać szczegółowych przepisów Kodeksu Karnego. To Prokuratura odnajdzie odpowiednie przepisy.
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa spowoduje wszczęcie postępowania karnego, które będzie toczyło się z urzędu (chyba że skutkiem zdarzenia jest naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni – wówczas sprawa będzie się toczyła z oskarżenia prywatnego). Może ono doprowadzić do wniesienia przez Prokuraturę aktu oskarżenia przeciwko osobie odpowiedzialnej za powstałą szkodę.

2.    Postępowanie cywilne
Jeśli Ty lub Twoje dziecko w czasie pobytu w szpitalu wyrządzono szkodę i chciałabyś z tego tytułu uzyskać odszkodowanie bądź zadośćuczynienie, powinnaś złożyć pozew przeciwko zakładowi opieki zdrowotnej, w którym miało miejsce zdarzenie. Ty będziesz powodem, pozwanym zaś szpital, a nie osoba z personelu medycznego.
Jest różnica między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem.

Odszkodowanie (art. 444 Kodeksu Cywilnego) to świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu, który tą szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność. Stanowi pieniężną równowartość szkody majątkowej (np. zniszczenie mienia) lub szkody na osobie (np. uszkodzenie ciała). Celem jest wyrównanie powstałej szkody.
Jeśli będziesz wnosić o odszkodowanie od szpitala, możesz w szczególności żądać, aby szpital wyłożył z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli stałaś się Ty lub Twoje dziecko inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.
Ponadto w razie utraty całkowicie lub częściowo zdolności do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, możesz żądać od szpitala odpowiedniej renty.
Zadośćuczynienie (art. 445 Kodeksu Cywilnego) jest formą pieniężnej rekompensaty szkody niemajątkowej, a podstawą roszczeń jest tutaj odczuwana przez poszkodowanego krzywda w postacie ujemnych przeżyć, jak cierpienie fizyczne lub psychiczne. Celem zadośćuczynienia jest łagodzenie doznanych cierpień.

Roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym dowiedziałaś się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym wypadku roszczenie przedawnia się z upływem 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.

Warto, abyś przed złożeniem pozwu, skonsultowała się z prawnikiem lub prawniczką, który/a podpowie Ci, jak prawidłowo napisać pozew, powie dokładnie, jak wygląda proces, ile może trwać i czego możesz się spodziewać oraz odpowie na wszystkie Twoje pytania.

 


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOGActive Citizens

 


Czytaj także: