Matronaty

To inicjatywy wspierane przez Fundację Rodzić po Ludzku.

Zapoznaj się z zasadami udzielania matronatów. Jeżeli masz pytanie w sprawie matronatów, napisz do nas: fundacja@rodzicpoludzku.pl

Zasady udzielania matronatów

Zasady udzielania matronatów i propozycje współpracy z Fundacją Rodzić po Ludzku będą rozpatrywane według poniższych kryteriów:

 1. Propozycja współpracy lub prośba o matronat są zbieżne z misją Fundacji Rodzić po Ludzku.
 2. Propozycja współpracy lub prośba o matronat zostały zatwierdzone przez zespół Fundacji.
 3. Termin – minimalny czas na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji wynosi 4 tygodnie.
 4. Możliwy charakter zaangażowania Fundacji Rodzić po Ludzku:
  • matronat np. publikacji, wydarzenia, konferencji;
  • wsparcie merytoryczne – wystąpienie pracowniczki Fundacji.

 

Organizacje, instytucje zainteresowane matronatem prosimy o przesłanie
na adres mailowy fundacja@rodzicpoludzku.pl następujących informacji

 • Instytucja organizująca. Prosimy o podanie nazwy organizacji/instytucji/grupy nieformalnej:
 • Imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek o matronat:
 • Telefon kontaktowy:
 • Nazwa/Tytuł wydarzenia:
 • Opis wydarzenia (cel, tematyka, uzasadnienie):
 • Krótka charakterystyka organizacji/instytucji (rok założenia, profil działalności, najważniejsze dokonania):
 • Data wydarzenia:
 • Zasięg przedsięwzięcia (międzynarodowy/ogólnopolski/regionalny):
 • Miejsce wydarzenia:
 • Jaka jest grupa docelowa?
 • Czy udział w przedsięwzięciu jest odpłatny? (tak/nie/inna sytuacja, jaka?):
 • Prosimy o informację dotyczącą partnerów wydarzenia, sponsorów i/lub współorganizatorów:
 • Czy przedsięwzięcie ma charakter cykliczny?
 • Jakie mają Państwo oczekiwania związane z matronatem Fundacji Rodzić po Ludzku?”

W ramach matronatu Fundacja udostępnia organizatorowi logo do zamieszczenia w materiałach informacyjnych związanych z wydarzeniem, w publikacji oraz zamieszcza informacje na swojej stronie www.rodzicpoludzku.pl.