Okładka publikacji najważniejsza chwila w życiu

Najważniejsza chwila w życiu. O pierwszym kontakcie matki z dzieckiem i możliwości jego realizacji w placówkach położniczych w Polsce

Publikacja omawia pierwszy kontakt „skóra do skóry”, jego znaczenie dla matki i dziecka i zasady prawidłowego prowadzenia. W świetle medycyny opartej na dowodach, pierwsza godzina życia dziecka okazuje się kluczowa w wielu aspektach przyszłego zdrowia dziecka, więzi między matką i dzieckiem, powodzenia karmienia piersią. Tylko w wyjątkowych przypadkach można odroczyć pierwszy kontakt matki z dzieckiem.

Publikacja współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Pozarządowych.

  • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Czytaj także: