szkoła rodzenia

Ministerstwo Zdrowia prosi o opinię w sprawie tworzenia szkół rodzenia

Czy koncepcja utworzenia szkoły rodzenia, jako nowego świadczenia gwarantowanego w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej jest naszym zdaniem dobrym pomysłem?

W lutym br. Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do naszej Fundacji z prośbą o opinię, czy w naszej ocenie istnieje potrzeba tworzenia szkół rodzenia finansowanych przez NFZ. Koncepcja zakładała możliwość dokonania wyboru szkoły rodzenia przez kobietę, która byłaby finansowana ze środków publicznych lub kontynuację edukacji przedporodowej u położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Głównym argumentem, który wybrzmiewał z pisma było uniknięcie podwójnego finansowania tych samych świadczeń u położnej POZ.

 

Doceniamy, że Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nową dobrą praktykę konsultacji pomysłów na zmiany legislacyjne z organizacjami społecznymi. Wspólna praca nad tworzeniem nowych rozwiązań pozwala na uwzględnienie głosu społecznego w procesie tworzenia przepisów – głosu kobiet, który nasza Fundacja od wielu lat wnosi do przestrzeni publicznej. Dobra praktyka konsultacji sektora publicznego z NGO sprzyja lepszej współpracy, wzajemnym zrozumieniu i pomaga wprowadzać zmiany zgodne z potrzebami społecznymi.

 

W piśmie do ministerstwa wskazałyśmy na potrzebę zwiększenia dostępności do edukacji przedporodowej poprzez istniejące struktury, poprzez wzmocnienie relacji między kobietami a położnymi POZ oraz wsparcia naturalnej ciągłości opieki nad kobietą w ciąży, które przyniosą korzyści zarówno kobietom, jak i systemowi opieki zdrowotnej. Zwróciłyśmy uwagę na konieczne zmiany systemowe poprawiające sytuację położnych POZ. W naszej opinii ważne jest bowiem wzmacnianie działań, które wspierają ciągłość opieki nad kobietą w ciąży w jej najbliższym otoczeniu. Poznanie położnej POZ, nawiązanie relacji w ciąży, przygotowanie do porodu i macierzyństwa dają kobietom większe poczucie bezpieczeństwa. Jest to kluczowe również dla relacji kobiety z położną po narodzinach dziecka. Położna POZ może stanowić ogromne wsparcie dla młodej matki, szczególnie gdy nie ma dostępu do wsparcia ze strony bliskich.

Jak oceniamy nową koncepcję ministerstwa? Pełną treść korespondencji z Ministerstwem Zdrowia załączamy poniżej.

 


Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

  • Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Getty Images_nenusuria

Czytaj także: