Kobieta w ciąży w kurtce

Na pomoc Ukrainkom

Działamy, aby pomóc kobietom doświadczającym wojny na Ukrainie. Podejmujemy działania, by wszystkie kobiety pochodzące z Ukrainy niezależnie od ich statusu prawnego miały w Polsce zapewnioną bezpłatną pomoc. Nasz wniosek skierowałyśmy do Ministra Zdrowia oraz do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Szanowny Panie Ministrze,

Działając w imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku, zwracam się do Pana z wnioskiem o podjęcie niezwłocznych działań mających na celu zagwarantowanie w formie aktu prawnego odpowiedniej rangi możliwości korzystania przez Ukrainki oraz kobiety innego pochodzenia, które już znajdują się lub przybędą na teren Rzeczypospolitej Polskiej w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, z wszelkich praw pacjentek w okresie okołoporodowym w wymiarze wskazanym w rozporządzaniu Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. 2018 poz. 1756, dalej „Rozporządzenie”) bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, bez względu na ich status prawny w Polsce.

Z uwagi na niepokojące informacje w sprawie trwającego konfliktu zbrojnego na Ukrainie, stoimy na stanowisku, iż należy przygotować wszystkie polskie jednostki lecznicze, które mają podpisane kontrakty z NFZ, na udzielanie świadczeń medycznych w okresie okołoporodowym w wymiarze wskazanym w Rozporządzaniu każdej kobiecie pochodzenia Ukraińskiego lub innego pochodzenia, a przybyłej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z trwającą wojną na Ukrainie oraz kobietom, które przebywały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w momencie rozpoczęcia konfliktu zbrojnego i podjęły decyzje o nie wracaniu na Ukrainę, a co z tym związane nie będą posiadać potwierdzanego przekroczenia legalnie granicy od dnia 24 lutego 2022 r.
Panie Ministrze, ogromnie ważnym jest, aby kobiety w tych dwóch sytuacjach, czyli kobiety przybyłe z Ukrainy posiadające jednak inną narodowość niż Ukraińską oraz kobiety, które przebywały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w momencie rozpoczęcia wojny, które nie opuściły już naszego terytorium nie zostały wykluczone w ramach planowanych przez rząd działań wsparcia w zakresie świadczeń medycznych udzielanych w związku z obecną sytuacją zbrojną na Ukrainie.

z poważaniem

Joanna Pietrusiewicz

Prezeska Zarządu Fundacji

 

Mamy odpowiedź ze strony Ministerstwa Zdrowia na postulowane przez  Fundację zmiany. Cały tekst do pobrania poniżej.


Czytaj także: