Biznes wspiera matki

Biznes wspiera matki

Dlaczego warto wspierać Fundację?

Jesteśmy najstarszą i najbardziej rozpoznawalną organizacją działającą na rzecz kobiet w ciąży i mam małych dzieci. Współpracując z nami pokazujesz, że jesteś firmą, dla której ważne są kwestie macierzyństwa, dobro kobiet w ciąży, jakość narodzi, dobrostan dzieci. Budujesz zaufanie społeczne do swojej firmy.

Jak możesz działać z nami?

Darowizna

Przekaż darowiznę na działania statutowe Fundacji lub nasz konkretny projekt. Wpłać na rachunek Fundacji prowadzony w banku Getin Noble Bank S.A. rachunek numer: 79 1560 0013 2353 7811 8000 0001. Koniecznie napisz do nas maila, abyśmy mogły bezpośrednio podziękować!

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu.

Sponsoring

Zostań sponsorem Fundacji i współpracuj z nami w projekcie realizowanym przez Fundację. Współpraca realizowana jest na podstawie zawartej umowy sponsoringowej. Płatność jest realizowana na podstawie faktury VAT.

Przykładem współpracy jest konkurs Anioły Rodzić po Ludzku.

baner Aniołow z 2021

Zakup reklamę, która nas wspiera

Możesz zostać naszym reklamodawcą i zakupić powierzchnię reklamową na naszym protalu www.gdzierodzic.info lub w publikacjach. Usługa jest świadczona przez Fundację w ramach działalności gospodarczej. Współpraca realizowana jest na podstawie złożonego przez reklamodawcę formularza zamówienia. Płatność jest realizowana na podstawie faktury VAT.

Przekaż procent od sprzedaży

Aby wesprzeć nasze działania, przekaż stały procent od sprzedaży Twoich produktów lub usług. Współpraca jest oparta na podstawie umowy darowizny lub sponsoringu.

Payroll

Aby wesprzeć nasze działania, przekaż stały procent od sprzedaży Twoich produktów lub usług. Współpraca na podstawie umowy darowizny lub sponsoringu.

Sfinansowanie tworzenia treści merytorycznych

Fundacja niezależnie opracowuje temat ustalony wraz z przedstawicielem biznesu, zgodnie z zasadami Fundacji powstawania treści merytorycznych. Zamawiający akceptuje, że powstała treść jest integralna, a interesy zamawiającego nie mają wpływu na jej zawartość np. zakup licencji.

Przykłady współpracy z Partnerami

Kodeks współpracy Fundacji Rodzić po Ludzku z podmiotami biznesu

Fundacja Rodzić po Ludzku podejmuje współpracę z przedstawicielami biznesu aby pozyskiwać zasoby i środki finansowe wspierające realizację celu statutowego Fundacji, którym jest poprawa opieki okołoporodowej w Polsce.

 

  1. Fundacja współpracuje z podmiotami biznesu opierając się na zasadach przejrzystości, uczciwości i wzajemnym szacunku.
  2. Fundacja we współpracy z biznesem pozostaje niezależna w swoich działaniach.
  3. Cele i zakres współpracy powinny być precyzyjnie określone w umowie o współpracy.
  4. Ramy współpracy Fundacji z podmiotem biznesu są określane w umowie o współpracy. warunki umowy są jawne,  jeżeli żadna ze stron nie zastrzeże inaczej.
  5. Współpraca z biznesem opiera się na powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz z poszanowaniem standardów branżowych (kodeksów), w tym: Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece.
  6. Fundacja umieszcza informacje o współpracy z biznesem na stronie www, w social mediach oraz  corocznych sprawozdaniach.
  7. Fundacja nie podejmuje współpracy, z podmiotami biznesu oferujące z produkty których promocja jest sprzeczna z misją Fundacji.
  8. Fundacja nie podejmuje współpracy z podmiotami, które naruszają prawa człowieka, prawa pracownicze oraz dyskryminują ze względu na płeć, wiek, rasę, wyznanie, narodowość oraz stan zdrowia. 
  9. Fundacja nie podejmuje współpracy z podmiotami, które nie podejmują starań na rzecz ochrony środowiska. 

Kodeks opracowany został dzięki wsparciu: Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz KrajowyDziałania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Masz pytania, chętnie pomożemy