Izba przyjęć, korytarz przed gabinetem

Aktualizacja danych szpitali na portalu gdzierodzic.info

W dniu 23.01.2023 Fundacja Rodzić po Ludzku przesłała do szpitali położniczych wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Dzięki temu przeprowadzi aktualizację danych szpitali na portalu gdzierodzic.info. Dane szpitali są dostępne w zakładce „Informacje otrzymane od szpitala”.

We wniosku Fundacja prosi o wypełnienie ankiety i podanie w niej danych statystycznych za ostatni rok oraz odpowiedź na pytania m.in o wyposażenie sal porodowych, o dostępność różnych form łagodzenia bólu porodowego, o listę potrzebnych badań. W tym roku dodane zostały nowe pytania, m.in.: o liczbę sal połogowych czy o ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Dlaczego kontaktujemy się bezpośrednio ze szpitalami?

Poprzedni monitoring Fundacja Rodzić po Ludzku przeprowadziła w 2019 roku, przed premierą nowej odsłony portalu gdzierodzic.info. Wszystkie szpitale otrzymały wówczas możliwość zalogowania się do portalu i samodzielnego aktualizowania danych.

W Polsce działa 369 szpitali z oddziałami położniczo-ginekologicznymi. W związku z taką liczbą placówek Fundacja nie ma zasobów do przeprowadzania co roku aktualizacji na podstawie wniosku o dostęp do informacji publicznej. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie samych placówek do regularnej aktualizacji danych, żeby w ten sposób pomóc kobietom dotrzeć do aktualnych informacji na swój temat. Niestety nie wszystkie placówki to robią.

Bieżąca aktualizacja danych od szpitali bez wątpienia pozwoli kobietom zapoznać się ze statystykami z poprzedniego roku i aktualnym standardem wyposażenia poszczególnych placówek. Z pewnością przyniesie również odpowiedzi na nowe pytania skierowane do szpitali, na przykład te związane z dostępnością placówki dla osób z niepełnosprawnościami.

Dlaczego to jest ważne?

Dane otrzymane przez Fundację będą wykorzystywane do monitorowania opieki okołoporodowej w Polsce. Fundacja opublikuje je na swoim portalu gdzierodzic.info w ujednoliconej i przystępnej formie. Dostęp do informacji publicznej jest prawem obywatelek i obywateli, a ułatwienie tego dostępu to działanie w interesie publicznym. Informacje uzyskane od szpitala wraz z oceną kobiet wypełniających ankietę „Głos Matek” i pokazane w Rankingu Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku niezaprzeczalnie dają pełniejszy obraz opieki w poszczególnych placówkach.

Celem Fundacji jest, aby każda kobieta mogła urodzić swoje dziecko w godnych warunkach, otoczona szacunkiem oraz troskliwą i uważną opieką ze strony personelu, przy wsparciu bliskich jej osób. Świadomy wybór miejsca narodzin dziecka, oparty na konkretnych informacjach dotyczących opieki w szpitalach, jest środkiem do realizacji tego celu dla poszczególnych kobiet.

 

Uzyskane dane posłużą Fundacji do podejmowania działań systemowych: opiniowania projektów legislacyjnych, brania udziału w pracach komisji powoływanych przez Ministerstwo Zdrowia, a także do rzetelnego informowania, na przykład za pośrednictwem mediów, o opiece okołoporodowej w Polsce.

 

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Pełna treść wniosku (link).

  • Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

Czytaj także: