Na tle kolorów flagi Ukrainy widoczne dłonie dwóch osób trzymające obiekt serce w geście przekazywania

Baza pomocy Ukrainie

Otwieramy Bazę Pomocy, która ma ułatwić udzielanie wsparcia w zakresie okołoporodowym uchodźczyniom z Ukrainy.

Zapraszamy do rejestrowania się specjalistów okołoporodowych oraz instytucje i podmioty lecznicze. Treści w portalu są tłumaczone na język ukraiński. Zapraszamy wszystkich specjalistów opieki okołoporodowej: położne, lekarzy, fizjoterapeutów, doule i innych specjalistów oraz instytucje: przychodnie, praktyki położnicze, szkoły rodzenia

Jesteś specjalistą, podmiotem leczniczym i wspierasz uchodźczynie z Ukrainy – zarejestruj się!

 

Dodatkowo w zakładce Dla Ukrainy umieściłyśmy informacje w języku ukraińskim:

  • Standard opieki okołoporodowej w Polsce – infografiki
  • Torba porodowa – czyli co spakować do porodu w szpitalu
  • Plan porodu – jak wypełnić i co napisać
  • Zalecenia covidove w polskiej opiece okołoporodowej.

Te dokumenty ułatwią kobietom z Ukrainy komunikację z personelem medycznym oraz poruszanie się w polskim systemie ochrony zdrowia w okołoporodowym zakresie.


Czytaj także: